Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006] Rok akademicki 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych [2200-1P006]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala A.Mickiewicza aula
Audytorium Maximum jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-06 16:45 : 18:15 sala A.Mickiewicza aula
Audytorium Maximum
2024-06-13 16:45 : 18:15 sala A.Mickiewicza aula
Audytorium Maximum
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 426
Limit miejsc: 700
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Adam Moniuszko, Piotr Pomianowski, Andrzej Zakrzewski
Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

1. zagadnienia organizacyjne i wstępne.

2. społeczeństwo (od średniowiecza po wiek XX)

3. metamorfozy państwa (od patrimonium dynastii po dobro wspólne obywateli)

4. odrębności (partykularyzmy) ustrojowo-prawne państwa

5. konstytucjonalizm

6. parlamentaryzm,

7. głowa państwa

8. zarząd centralny państwa (z uwzględnieniem osobliwości realnego socjalizmu)

9. kształtowanie się podziału władzy (w wymiarze praktycznym i teoretycznym: od monarchia mixta…),

10. zarząd terenowy państwa/ administracja,

11. samorząd (terytorialny, gospodarczy i zawodowy),

12. kształtowanie się pojęcia obywatela,

13. prawo wyborcze,

14.sądownictwo (administracyjne, prawa publicznego)

15. podsumowanie procesu ewolucji ustrojowej, Polska na tle Europy – jedyna i nieporównywalna ?...

SEMESTR LETNI

1. Specyfika prawa i źróła prawa epoki przedkodyfikacyjnej

2. Zasady funkcjonowania sądownictwa w czasach prawa stanowego

3. Kształowanie się procesu cywilnego do XVIII w. (proces skargowy)

4. Proces inkwizycyjny

5. Ewolucja instytucji prawa karnego do XVIII w.

6-7. Ewolucja instytucji prawa prywatnego (prawo osobowe, małżeńskie, własność, zasady prawa spadkowego) do czasów kodyfikacji.

8. Oświeceniowa idea kodyfikacji prawa i humanitaryzacji prawa karnego

9. Landrecht

10. Kodeks Napoleona

11. ABGB

12. BGB

13. Austriackie i francuskie kodeksy karne

14. Proces mieszany

15. Unifikacja prawa w Polsce w XX w.

Metody dydaktyczne:

wykład, elementy dyskusji, prezentacje

Metody i kryteria oceniania:

Nie istnieje odrębna ocena z wykładu. Stanowi ją ocena z przedmiotu, wskazana w "podstawowych informacjach o przedmiocie".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)