Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne [2200-1P010] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [2200-1P010]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 1.2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-05 15:00 : 16:30 sala 1.2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-12 15:00 : 16:30 sala 1.2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-19 15:00 : 16:30 sala 1.2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-26 15:00 : 16:30 sala 1.2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-04-09 15:00 : 16:30 sala 1.2
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Katarzyna Syroka-Marczewska
Literatura:

Literatura podstawowa:

L. Gardocki, "Prawo karne" - najnowsze wydanie podręcznika

Literatura uzupełniająca:

A. Zientara, "Kazusy karne materialne", Warszawa 2019

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne prawa karnego - prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych.

2. Zagadnienia wstępne prawa karnego - funkcje, zasady i źródła prawa karnego, wykładnia przepisów prawa karnego, immunitety.

3. Szkoły i kierunki w prawie karnym.

4. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu.

5. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca i osób.

6. Ogólne pojęcie przestępstwa: definicja przestępstwa (przestępstwo jako czyn człowieka, czyn zabroniony, bezprawność czynu, wina, społeczna szkodliwość), klasyfikacja przestępstw.

7. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych pod groźbą kary.

8. Podmiot przestępstwa, odpowiedzialność nieletnich.

9. Strona podmiotowa przestępstwa - umyślność, przestępstwa kierunkowe, nieumyślność, wina mieszana.

10. Przedmiot przestępstwa.

11. Strona przedmiotowa przestępstwa, formy czynu, skutek czynu, związek przyczynowy.

12. Formy stadialne przestępstwa – przygotowanie, usiłowanie, dokonanie.

13. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa – sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i polecające, podżeganie i pomocnictwo.

14. Kontratypy – obrona konieczna.

15. Kontratypy c.d. – stan wyższej konieczności.

16. Kontratypy c.d. – ryzyko nowatorstwa, ostateczna potrzeba, działanie w ramach uprawnień lub obowiązków, zgoda dysponenta dobrem, czynności lecznicze, karcenie małoletnich, ryzyko sportowe, zwyczaj.

17. Wyłączenie winy – niepoczytalność, poczytalność ograniczona, wprawienie się w stan odurzenia, stan nietrzeźwości

18. Wyłączenie winy c.d. – błąd co do faktu, nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa), błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę, rozkaz przełożonego.

19. Pojęcie kary, katalog kar.

20. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne.

21. Zbieg przepisów.

22. Zbieg przestępstw – kara łączna, ciąg przestępstw.

23. Sądowy wymiar kary – zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych, dyrektywy sądowego wymiaru kary, zmiana rodzaju kary na łagodniejszy, kara mieszana.

24. Nadzwyczajne złagodzenie kary, zaostrzenie ustawowego wymiaru kary.

25. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie – warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

26. Przedawnienie, zatarcie skazania.

27. Środki zabezpieczające - istota i stosowanie środków zabezpieczających.

28. Znamiona poszczególnych przestępstw.

29. Znamiona poszczególnych przestępstw c.d.

Ponadto znamiona poszczególnych przestępstw są omawiane przy rozwiązywaniu kazusów w trakcie ćwiczeń w ciągu całego roku akademickiego.

Metody dydaktyczne:

– omawianie instytucji prawa karnego,

– przedstawianie i dyskutowanie zagadnień spornych w doktrynie

i orzecznictwie,

– rozwiązywanie kazusów,

- aktywne metody nauczania.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENY:

- kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

oraz

- zaliczenie z każdego kolokwium (1 kolokwium ustne w każdym semestrze)

Wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń umożliwiające zdawanie egzaminu w terminie zerowym otrzymają osoby, które uzyskają zaliczenie z obu semestrów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)