Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne [2200-1P010] Rok akademicki 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo karne [2200-1P010]
Zajęcia: Rok akademicki 2023/24 [2023] (w trakcie)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-03-06 15:00 : 16:30 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-13 15:00 : 16:30 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-20 15:00 : 16:30 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-03-27 15:00 : 16:30 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
2024-04-03 15:00 : 16:30 sala 3.4
Budynek Collegium Iuridicum II - Lipowa 4
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Anna Zientara
Literatura:

Literatura podstawowa:

Najnowsze wydanie podręcznika prof. L. Gardockiego "Prawo karne"

Literatura uzupełniająca:

M. Błaszczyk, A. Zientara, "Prawo karne. Diagramy", Warszawa 2022

A. Zientara, "Kazusy karne materialne", Warszawa 2019

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne prawa karnego - prawo karne na tle innych gałęzi prawa i dyscyplin naukowych; funkcje, zasady i źródła prawa karnego; wykładnia przepisów prawa karnego.

2. Zagadnienia wstępne – c.d.

3. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu.

4. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem miejsca i osób.

5. Immunitety.

6. Ogólne pojęcie przestępstwa: definicja przestępstwa (przestępstwo jako czyn człowieka, czyn zabroniony, bezprawność czynu, wina, społeczna szkodliwość), klasyfikacja przestępstw.

7. Podmiot przestępstwa, odpowiedzialność nieletnich.

8. Strona podmiotowa przestępstwa - umyślność, przestępstwa kierunkowe.

9. Strona podmiotowa przestępstwa - nieumyślność, wina mieszana (kombinowana).

10. Przedmiot przestępstwa.

11. Strona przedmiotowa przestępstwa, formy czynu, skutek czynu, związek przyczynowy.

12. Odpowiedzialność za przestępstwa z zaniechania.

13. Formy stadialne przestępstwa – przygotowanie, usiłowanie, dokonanie.

14. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa – sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze i polecające.

15. Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa c.d. – podżeganie i pomocnictwo.

16. Kontratypy – obrona konieczna.

17. Kontratypy c.d. – stan wyższej konieczności.

18. Kontratypy c.d. – ryzyko nowatorstwa, ostateczna potrzeba, działanie w ramach uprawnień lub obowiązków, zgoda dysponenta dobrem, czynności lecznicze, karcenie małoletnich, ryzyko sportowe, zwyczaj.

19. Wyłączenie winy – niepoczytalność, poczytalność ograniczona, wprawienie się w stan odurzenia, stan nietrzeźwości

20. Wyłączenie winy c.d. – błąd co do faktu, nieświadomość bezprawności czynu (błąd co do prawa), błąd co do kontratypu lub okoliczności wyłączającej winę, rozkaz przełożonego.

21. Pojęcie kary, katalog kar.

22. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne.

23. Zbieg przepisów.

24. Zbieg przestępstw – kara łączna, ciąg przestępstw.

25. Sądowy wymiar kary – zasady sądowego wymiaru kary i środków karnych, dyrektywy sądowego wymiaru kary, zmiana rodzaju kary na łagodniejszy, kara mieszana (sekwencyjna)

26. Nadzwyczajne złagodzenie kary, zaostrzenie ustawowego wymiaru kary.

27. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie – warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

28. Przedawnienie, zatarcie skazania.

29. Środki zabezpieczające - istota i stosowanie środków zabezpieczających.

Znamiona poszczególnych przestępstw są omawiane przy rozwiązywaniu kazusów.

Metody dydaktyczne:

– omawianie instytucji prawa karnego,

– przedstawianie i dyskutowanie zagadnień spornych w doktrynie i orzecznictwie,

– rozwiązywanie kazusów

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze) oraz pozytywna ocena z każdego kolokwium (1 kolokwium w każdym semestrze)

Wcześniejsze zaliczenie ćwiczeń umożliwiające zdawanie egzaminu w terminie zerowym otrzymają osoby, które oba semestry zaliczą na ocenę co najmniej 4.

Ocena z ćwiczeń to ocena z kolokwium (aby uzyskać zaliczenie konieczne jest również posiadanie nie więcej niż dwóch nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze)

Istnieje możliwość poprawy kolokwium – poprawa kolokwium za semestr zimowy możliwa jest do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej semestru zimowego (marzec). Po tym terminie możliwe jest jedynie uzyskanie oceny ZAL za I semestr.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)