Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej do końca XVIII w. [3002-1LHKP1CW] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury polskiej do końca XVIII w. [3002-1LHKP1CW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 7
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 28
Prowadzący: Igor Piotrowski
Literatura:

Opis obyczajów, czyli jak zwyczajnie mięsza się złe do dobrego, reż. Mikołaj Grabowski, 1990

Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, fragmenty

Aleksander Fredro, Pan Jowialski

Jerzy Stempowski, Pan Jowialski i jego spadkobiercy, w: tegoż, Eseje dla Kassandry.

Ewa Graczyk, Pan Jowialski musi odejść! Mały sarmatyzm w akcji, w: Przed i po Witold Gombrowicz, red. J. Olejniczak, Kraków 2019.

Wybrane mapy i dokumenty komisji nazewniczych

… imienia Jana Kochanowskiego, red. H. Bednarczyk, M. Olifirowicz, Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna, Sycyna 2005.

Wybrane podręczniki, podstawy programowe języka polskiego i historii

Wojna domowa, reż. J. Gruza, odc. Pierwszy dzień, 1965.

Anna Franaszek, Od Bieruta do Herlinga-Grudzińskiego. Wykaz lektur szkolnych w Polsce w latach 1946-1999, Biblioteka Narodowa, Warszawa 2006.

Odprawa posłów greckich, reż. Z. Zapasiewicz, 1980.

Wybór materiałów do Roku Odrodzenia (1953), podwójnego jubileuszu Jana Kochanowskiego (1980 i 1984), rocznicy wiktorii wiedeńskiej (1983), Roku Piotra Skargi (2012) i Rok Stanisława Żółkiewskiego (2020) z uwzględnieniem wcześniejszych rocznic

Stanisław Janusz, Boje o Kochanowskiego, IMP Polska – Paweł Drążyk, Zwoleń 2006.

Błażej Popławski, Obchody rocznic historycznych. Rok Kopernika i Rok Odrodzenia (1953), „Przegląd Historyczny” 2010, nr 3.

Polaków portret własny – katalog, wybrane recenzje wystawy

Stanisław Czerniecki, Compendium ferculorum albo zebranie potraw, wyd. i oprac. J. Dumanowski i M. Spychaj.

Andrzej Dobosz, Kuchnia narodowa polska; O kaszy mannej, w: idem, Pustelnik z Krakowskiego Przedmieścia, wyd. dowolne

Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego, oprac. A. Miłobędzki, Wrocław 1957.

Tadeusz Chrzanowski, Dom – szlachecki wczas i szlacheckie państwo, w: idem, Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o kulturze i sztuce staropolskiej, Kraków 1988, s. 70-117.

Marta Leśniakowska, Architektura „staropolska” – „architektura nowopolska”. O problemie ciągłości w kryzysach, w: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy, Warszawa 1997, s. 113-128.

Zakres tematów:

Kiedy i jak zaczyna się kultura staropolska?

Ulice, miejsca pamięci, patronaty

Kanony, lektury

Adaptacje, inscenizacje, rocznice

Portrety (z) epoki

Tradycje wynalezione – kuchnia i dwór

Metody dydaktyczne:

Dyskusja o wspólnej lekturze i spacer.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie pracy rocznej (75%) i czynnego uczestnictwa w zajęciach (25%). Obecność na co najmniej połowie zajęć, przy czym 2 nieusprawiedliwione nieobecności, resztę należy odrobić.

Uwagi:

Tytuł zajęć: Kultura staropolska - życie po życiu

Przedmiotem będą wybrane wątki dotyczące sposobów funkcjonowania kultury staropolskiej po jej wygaśnięciu. Co i dlaczego jest przedmiotem upamiętnienia i kanonizacji, komu staropolska jest potrzebna i w jakiej formie - to zagadnienia, którymi będziemy się zajmować.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)