Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, lektorat zdalny asynchroniczny, profil akademicki [4024-ANGB2-ZAS-STR] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio-zaawansowany, lektorat zdalny asynchroniczny, profil akademicki [4024-ANGB2-ZAS-STR]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Klara Małowiecka
Literatura:

Materiały zamieszczone na platformie internetowej.

Dodatkowe materiały wskazane przez prowadzącego (słowniki online itp.)

Zakres tematów:

Przygotowanie do sporządzania konspektu streszczenia

Przygotowanie do samodzielnego sporządzenia streszczenia tekstu

Samodzielne sporządzenie konspektu streszczenia

Samodzielne sporządzenie streszczenia tekstu akademickiego

Tematy: Functions of Silence, Shyness, Information Overload, A Basic Model of Inquiry, The Creation of Knowledge, Qualities That Make a Succesful Conversation Leader

Metody dydaktyczne:

Metoda determinowana specyfiką nauczania przez internet. Opiera się na samodzielnej pracy w domu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy: praca na platformie internetowej: 70%, test zaliczeniowy: 30%). Uwaga: Student musi zaliczyć minimum 60% z każdej części.

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)

93 – 98% 5 (bardzo dobry)

87 – 92% 4+ (dobry plus)

77 – 86% 4 (dobry)

71 – 76% 3+ (dostateczny plus)

60 – 70% 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60h e-zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs internetowy "Pisanie streszczeń w języku angielskim", profil akademicki z elementami języka ogólnego. Po zakończeniu kursu studenci są w stanie rozpoznać i zrozumieć najważniejsze fragmenty wybranych tekstów akademickich, sparafrazować je i sporządzić streszczenie. Materiały dostępne przez internet.Długość kursu: 1 semestr.

Szczegóły znajdziesz na platformie e-learningowej: http://kampus.ckc.uw.edu.pl/ .

UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ.

Można uczestniczyć w innym kursie profilowanym na tym samym poziomie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)