Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura polska i światowa. Literatura polska w świecie Relacje - transfery - recepcja (XX i XXI wiek) [3001-C3K-LK1] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura polska i światowa. Literatura polska w świecie Relacje - transfery - recepcja (XX i XXI wiek) [3001-C3K-LK1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 27
Budynek Wydziału Polonistyki jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Żaneta Nalewajk-Turecka
Literatura:

Zakres tematów:

I. Koncepcje literatury światowej i ich tradycje: Goethe i Weltliterature

1. J.P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, tłum.. K. Radziwiłł, J. Zeltzer, PIW, Warszawa 1960, t. 1.

2. D. Damrosch, Introduction: Goethe Coins a Phrase, w: David Damrosch, What is world literature?, Princeton University Press, Princeton 2003.

3. Marko Juvan, Literatura światowa a przekład, „Przekłady Literatur Słowiańskich” 2014, 5/1.

II. Koncepcje literatury światowej i ich tradycje: Literatura światowa według Possneta, Brandesa i Auerbacha

1. Hutcheson Macaulay Posnett, Czym jest literatura światowa?, tłum., Karolina Olech, w: Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej, red. Tomasz Bilczewski, Andrzej Hejmej, Ewa Rajewska, Kraków 2022.

2. Georg Brandes, Literatura światowa, tłum. Ewa Szymani, w: Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej, red. Tomasz Bilczewski, Andrzej Hejmej, Ewa Rajewska, Kraków 2022.

3. Erich Auerbach, Filologia literatury światowej, tłum. Anna Szewczukowa, w: Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej, red. Tomasz Bilczewski, Andrzej Hejmej, Ewa Rajewska, Kraków 2022.

III. Najnowsze koncepcje literatury światowej

1. David Damrosch, What Is World Literature? Princeton & Oxford: Oxford University Press, 2003

lub:

2. David Damrosch, Dość czasu i świata, "Teksty Drugie" 2014, nr 4, s. 100-113

https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2014-t-n4_(148)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2014-t-n4_(148)-s100-130/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2014-t-n4_(148)-s100-130.pdf

3. David Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, przekład Anna Tenczyńska, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022

4. P. Casanova, Światowa republika literatury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, rozdz. Światowa przestrzeń literacka.

5. F. Moretti, Wykresy, mapy, drzewa. Abstrakcyjne modele na potrzeby historii literatury, tłum. T. Bilczewski, A. Kowalcze-Pawlik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016. (2016)

IV. Dyskusje wokół literatury światowej

1. Emily Apter, Przeciwko literaturze światowej. Wprowadzenie, tłum. Agnieszka Waligóra, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

2. Charles Forsdick, „Zderzenie światów”: języki i lokacje literatury światowej, tłum. Maja Krysztofiak, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

3. Karen Thornber, Komparatystyka literacka, literatura światowa i Azja, tłum. Małgorzata Nowak, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

V. Literatura światowa: relacje – kanon – uniwersalia – różnice:

1. Itamar Even-Zohar, Uniwersalia kontaktów literackich, tłum. Rozalia Słodczyk, Walter D. Mignolo, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

2. Walter D. Mignolo, Kanon i korpus: alternatywne spojrzenie na komparatystykę literacką w sytuacjach kolonialnych, tłum. Aleksandra Wieczorkiewicz, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

3. Armando Gnisci, Literaturoznawstwo porównawcze jako dyscyplina dekolonizacji, przekład Monika Wójcik-Cifoletti, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

4. Édouard Glissant, Poetyka Relacji. Literatury narodowe. To Samo i Różne, przekład Elżbieta Gałuszka, w: Literatura światowa i przekład. Historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od szkoły amerykańskiej do biohumanistyki, pod red. T. Bilczewskiego, A. Hejmeja i E. Rajewskiej, Kraków 2022.

5. Theo D'Haen, Major Histories, Minor Literatures, and World Authors, CLCWeb: Comparative Literature and Culture 2013, nr 5 (13) https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2342&context=clcweb

VI. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): bunt

1. Albert Camus A., Synowie Kaina, w: A. Camus, Eseje, przeł. J. Guze, Warszawa 1971.

2. Jerzy Andrzejewski J., Teraz na ciebie zagłada, Warszawa 1976.

3. Jose Saramago., Kain, przeł. W. Charchalis, Warszawa 2021.

VII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): konflikty

1. Wojciech Tochmann, Dzisiaj narysujemy śmierć, Warszawa 2010.

2. Scholastique Mukasonga, Panna Maria Nilu, Warszawa 2016.

VIII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): wygnanie

1. Emil Cioran, Dogodności i niedogodności wygnania, „Kultura” 1952, nr 6.

2. Józef Wittlin, Blaski i nędze wygnania, w: Pisma pośmiertne i inne eseje, oprac. J. Zieliński, Warszawa 1991.

3. Czesław Miłosz, O wygnaniu, w: Szukanie ojczyzny“, Kraków 1992.

4. Gustaw Herling-Grudziński, O wygnaniu, w: „Kultura” 1992, nr 9/540.

IX. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): uchodźstwo

Do wyboru:

1. Samar Yazbek, Przeprawa. Moja podróż do pękniętego serca Syrii, Warszawa 2016.

lub:

2. Wolfgang Bauer, Przez morze. Z Syryjczykami do Europy, Wołowiec 2016.

oraz

3. Leszek Szaruga, Zaczyna się, Warszawa 2017.

4. Jarosław Mikołajewski, Wielki przypływ, Warszawa 2015.

lub

5. Jarosław Mikołajewski, Wędrówka Nabu, Warszawa 2016.

X. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): opresje

1. Elfriede Jelinek, Pianistka, tłum. Ryszard Turczyn, W.A.B., wyd. II poprawione, Warszawa 2004.

2. Bożena Umińska-Keff Utwór o Matce i Ojczyźnie, Korporacja ha!art, Kraków 2008.

XI. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): demonizajca/ wykluczenie (I)

Do wyboru:

1. Arthur Miller, Czarownice z Salem, Warszawa 2009.

lub

2. Maryse Condé, Ja, Tituba, czarownica z Salem, Warszawa 2007.

oraz

3. Eliza Orzeszkowa, Dziurdziowie, Warszawa 1885; Eliza Orzeszkowa, Wiedźma, Poznań 1921

lub

3. Olga Tokarczuk, Empuzjon, Kraków 2022.

XII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): odmienność/ wykluczenie (II)

1. Kenzaburō Ōe, Osobiste doświadczenie, Warszawa 2022.

2. Jacek Hołub, Żeby umarło przede mną. Opowieści matek niepełnosprawnych dzieci. Wołowiec 2018.

XIII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): przemiana

1. Franz Kafka Przemiana, tłum. J. Kydryński, w: Franz Kafka, Dzieła wybrane, t. I: Ameryka. Nowele i miniatury. Wyrok, Warszawa 1994.

2. Julio Cortazar, Aksolotl, tłum. Zofia Chądzyńska, Warszawa 1996.

3. Sławomir Mrożek, Metamorfoza [w:] Opowiadania 1990-1993. Dzieła zebrane, t. I, Warszawa 1996.

4. Wojciech Kuczok, Malizm reagiczny, w: Wojciech Kuczok, Szkieleciarki, Kraków 2002.

XIV. Literatura polska w świecie a problem nieprzekładalności (na podstawie wybranych tekstów:)

1. Leśmian w Europie i na świecie, pod red. Ż. Nalewajk i M. Supeł, Warszawa 2019.

2. Gombrowicz na językach, pod red. Anny Spólnej, Kraków 2022.

3. Janusz Degler, Witkacy around the World, ”Tekstualia” in English – Witkacy – Gombrowicz – Schulz 2014, nr 1 (2) https://tekstualia.pl/files/5e73ac52/degler_janusz-witkacy_around_the_world.pdf

4. Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza, https://schulzforum.pl/pl/

5. Współczesna recepcja twórczości Brunona Schulza. Materiały naukowe III Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, red. Wiera Meniok, Drohobycz 2009.

XV. Literatura polska w świecie (wybrane miejsca obecności i recepcji):

1. Literatura polska w świecie, t. 3. Obecności, pod red. R. Cudaka, Katowice 2010.

2. Jerzy Jarniewicz, Transfer czy osmoza? Literatura polska w angloamerykańskiej literaturze światowej, „Konteksty Kultury” 2020, nr 1 (17)

Zakres tematów:

Zakres tematów:

I. Koncepcje literatury światowej i ich tradycje: Goethe i Weltliterature

II. Koncepcje literatury światowej i ich tradycje: Literatura światowa według Possneta, Brandesa i Auerbacha

III. Najnowsze koncepcje literatury światowej

IV. Dyskusje wokół literatury światowej

V. Literatura światowa: relacje – kanon – uniwersalia – różnice:

VI. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): bunt

VII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): konflikty

VIII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): wygnanie

IX. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): uchodźstwo

X. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): opresje

XI. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): demonizajca/ wykluczenie (I)

XII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): odmienność/ wykluczenie (II)

XIII. Literatura polska i światowa (wybrane kategorie i teksty): przemiana

XIV. Literatura polska w świecie a problem nieprzekładalności (na podstawie wybranych tekstów:)

XV. Literatura polska w świecie (wybrane miejsca obecności i recepcji):

Metody dydaktyczne:

- case studies

- dyskusja z elementami zastosowania metody podającej

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła (aktywność na zajęciach)

- zaliczenie na podstawie prezentacji wybranego tematu

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)