Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 24

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 24 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45
sala 4
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy czwartek, 13:15 - 14:45
sala 4
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dorota Osińska
Literatura:

Podręcznik wiodący: New English File Advanced

Podręczniki dodatkowe:

• English Vocabulary in USE (Advanced)

• Ready for CAE

• Presenting in English

• Inne źródła online: ted.com, youtube.com, BBC Headlines, materiały autentyczne z artykułów popularnonaukowych oraz publicystycznych

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

Praca – słownictwo związane z zatrudnieniem i typami pracy; wyciąganie wniosków, spekulowanie o przyszłości;

Relacje i cechy charakteru – opis człowieka, wyrażanie braku pewności w języku; przypuszczenia, historyczne postrzeganie rodziny, rozpoznawanie nastawienia;

Języki i pamięć – słownictwo związane z akwizycją i nauka języka, tworzenie spekulacji nt. historii, posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi, opisywanie danych statystycznych;

Polityka i konflikty – język polityki (wybory, konflikty na świecie ); związek przyczynowo skutkowy w języku pisanym; wyrażenia spójnikowe, elementy języka akademickiego (response paper w pracy akademickiej);

Historia – czasy przeszłe (narrative tenses) oraz przedstawienia historii w kulturze;

Kultura (filmy, książki, sztuki plastyczne) – słownictwo związane z recenzowaniem dzieł kultury, recenzja książki (pisanie), wyrażanie preferencji, uzasadnienie wyboru, stosowanie inwersji do wzmocnienia przekazu;

Tematyka dźwięku i głosu – słownictwo związane z głosem, dźwiękami i ekspresją, spekulacja i dedukcja w teraźniejszości i przeszłości; praca kreatywno-narracyjna;

Produktywność i well-being: dyskusja o sposobach radzenia sobie ze stresem i przepracowaniem, wyrażenia dotyczące czasu, krytyczna analiza wykładów o produktywności i dobrego samopoczucia, dystansowanie w języku;

Semestr letni

Ekonomia – aspekty prowadzenia firmy; słownictwo związane z pieniędzmi i finansami, przeszłość nierzeczywista w gramatyce;

Technologia – zdania warunkowe, spekulowanie o przyszłości, słownictwo związane z rozwojem technologii, analiza krytyczna narzędzi AI, praca pisemna dotycząca wykorzystania AI w biznesie i życiu codziennym;

Edukacja i wychowanie: słownictwo dotyczące praw i obowiązków, wyrażanie pozwolenia, zobowiązania i konieczności;

Zdrowie i choroba – opisy zabiegów, typy leczenia, lekarze; czasowniki modalne; imiesłowy czynne i bierne, opisywanie symptomów;

Sztuka – postrzeganie sztuki i recepcja sztuki, słownictwo związane ze sztuką i idiomy;

Turystyka – podróże i turystyka, wyrażanie planów i zamiarów;

Zwierzęta i prawa zwierząt – elipsa językowa i słownictwo związane z prawami zwierząt i zwierzętami;

Gotowanie i jedzenie: metody przygotowywania posiłków, wyrażanie aprobaty lub dezaprobaty;

Sport: wyrażanie preferencji, dyskusja o kulturze sportowej i zaimki względne, wtrącenia w języku;

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte są na podejściu komunikacyjnym, z naciskiem na imersję językową. Dużą wagę przywiązujemy do ćwiczenia funkcji językowych, takich jak: przejmowanie inicjatywy, wyrażanie opinii w sposób jasny i przejrzysty, mówienie o tendencjach, uargumentowanie swojego stanowiska, negocjacje, język prezentacji w obrębie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania (w tym elementy pisania akademickiego) i rozumienia ze słuchu. Ćwiczeniu wyżej wymienionych funkcji językowych towarzyszy praca leksykalna, gramatyczna, czy praca w obrębie prawidłowej nauki wymowy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczestników kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z wymogami http://www.jezyki.koordynator.uw.edu.pl/

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)