Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 15

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 15 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 3
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Barbara Niepytalska
Literatura:

kurs oparty o:

Destination B2 Grammar and Vocabulary by Malcolm Mann and Steve Taylore Knowles, Macmillam

materiały własne lektora

ćwiczenia egzaminacyjne B2 egz UW

Zakres tematów:

Semestr zimowy

Present time

Travel and transport

Past time

Hobbies, sport and games

Future time

Science and technology

Articles / countable and uncountable nouns / quantifiers

The media

Conditionals

People and society

Comparatives and superlatives / so, such, enough, too

The law and crime

Semestr letni

Modals: ability, permission, advice, criticism, obligation and

necessity, degrees of certainty

Health and fitness

The passive / the causative / direct and indirect objects

Food and drink

-ing form or infinitive / prefer, would rather, had better /

infinitives of purpose

Education and learning

Weather and the environment

Reported speech / reported questions / reporting verbs

Money and shopping

Relative clauses / participles

Entertainment

Unreal past, wishes / contrast

Fashion and design

Grammar

Inversions / possessives

Work and business

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna z przewagą technik komunikacyjnych – praca w grupach, praca w parach, prezentacje, debaty, polemiki, dyskusje, odgrywanie ról.

Ćwiczenie technik egzaminacyjnych (przygotowanie do uniwersyteckiego egzaminu biegłości językowej).

Praca online: m.in. fora, dłuższe wypowiedzi pisemne, tworzenie słowniczków, web search.

Metody i kryteria oceniania:

http://portal.uw.edu.pl/web/szkola-jezykow-obcych/zaliczenie-lektoratu;jsessionid=E191B017102DC7D7AF35010C0430B94C

Składowe zaliczenia lektoratów półinternetowych:

1. ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej Moodle;

2. obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych

3. końcowy/zaliczeniowy

Skala ocen

99 - 100% 5! (celujący)

93 - 98% 5 (bardzo dobry)

87 - 92% 4+ (dobry plus)

77 - 86% 4 (dobry)

71 - 76% 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% 3 (dostateczny)

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej Moodle. Liczba dopuszczalnych nieobecności - 2 (bez usprawiedliwienia) w semestrze.

Za zaliczenie semestru zajęć (30h pracy przez Internet + 30h pracy w klasie) student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)