Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 19

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 19 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 12
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Eliza Fijałkowska-Ładak
Literatura:

Bibliography:

The coursebook:

Voices Upper-Intermediate, Daniel Barber and Marek Kiczkowiak, National Geographic Learning, 2022

Additional resources:

Using Collocations for Natural English, Delta Natural English

English Pronunciation in Use by Martin Hewings, OUP

Oxford English Grammar Course, Michael Swan, Catherine Walter, OUP

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY:

1. Reakcje: wyrażanie i opis emocji; świat dźwięków wokół nas, empatia – jakie ma znaczenie i czy da się jej nauczyć?

2. Język i komunikacja: różne sposoby komunikowania się (nie tylko wśród ludzi); język i kultura i ich rola w budowaniu relacji; różnice między formalnym i nieformalnym stylem języka pisanego

3. Nieznane miejsca: podróże i wyprawy; nieporozumienia i ich rozwiązywanie; wpis na blogu podróżniczym

SEMESTR LETNI:

4. Spotkania: z naturą i z ludźmi; pozostawanie w kontakcie; różne style komunikacji

5. W zdrowym ciele zdrowy duch; wpływ życia towarzyskiego na zdrowie; sekrety snu;

Metody dydaktyczne:

- praca na podstawie tekstów pisanych i mówionych, zadania oparte na zrozumieniu głównego przesłania tekstu oraz wyszukiwanie szczegółowych informacji, ćwiczenia takie jak: uzupełnianie luk, quizy, wykorzystanie autentycznych materiałów (artykuły, piosenki, audycje radiowe, krótkie filmy o tematyce popularno-naukowej, społecznej, kulturalnej, itp),

• Praca w parach i grupach – zadania polegające na uzupełnieniu luki komunikacyjnej, dyskusje, wyrażanie opinii na dany temat, przedstawianie argumentów za i przeciw, gry i zabawy językowe

• Dyskusje panelowe, krótkie prezentacje indywidualne

• Różne rodzaje wypowiedzi pisemnych

Wypowiedzi na forum internetowym

Na kursie wymagana jest również komunikacja on-line

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie lektoratów półinternetowych składają się następujące składowe

40% - ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej Moodle;

30% - test końcowy/zaliczeniowy;

30% - obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (odbywających się w klasie).

Skala ocen

99 - 100% 5! (celujący)

93 - 98% 5 (bardzo dobry)

87 - 92% 4+ (dobry plus)

77 - 86% 4 (dobry)

71 - 76% 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% 3 (dostateczny

Uwaga: Student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie internetowej Moodle. Liczba dopuszczalnych nieobecności - 2 (bez usprawiedliwienia) w semestrze

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)