Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-1SJASDWOSO] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-1SJASDWOSO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 0
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Fituła
Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Wiedza o Społeczeństwie, podręcznik - Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

Dziś i Jutro, podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

źródła internetowe

Zakres tematów:

Kurs trwa trzy semestry.

W trakcie kursu student pogłębia wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z tematyką WOS w aspekcie CLIL, nauczanych w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym.

Szczególny nacisk kładziony jest na przyswojenie metod pracy skutecznych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim.

SEMESTR PIERWSZY: JĘZYK ANGIELSKI DLA WOS

Tematyka omawiana na zajęciach w semestrze zimowym 2023/24 obejmuje zagadnienia z zakresu:

- narodowość, obywatelstwo, oblicza patriotyzmu

- wspólnoty narodowe i etniczne

- zjawiska dyskryminacji

- cnoty i umiejętności obywatelskie

- działania organizacji pozarządowych

- Polacy za granicą

Przedmiot kończy się egzaminem po trzech semestrach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Egzamin ma formę ustną i pisemną.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach studenci pracują indywidualnie, w parach i w grupach.

Metody aktywizujące studentów:

- prezentacje

- przygotowanie prac do wykorzystania na zajęciach do pracy w parach/grupach

- samodzielna praca studentów

- praca na platformie Kampus

- praca w parach i grupach (think-pair-share)

- debriefing - analiza i omówienie zagadnień

Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

a) wypowiedź ustna / prezentacja

b) trzy testy ze słownictwa w trakcie semestru

c) regularna praca na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Uwagi:

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych w semestrze i jest prowadzony w trybie mieszanym:

- 14 godzin: stacjonarnie, w terminach wskazanych w planie zajęć na semestr zimowy 2023/24, dostępnym na stronie CKNJOiEE UW; dopuszcza się jedną nieobecność w trakcie semestru;

- 16 godzin: w trybie asynchronicznym, na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)