Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego [4100-1SNJFO] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka francuskiego [4100-1SNJFO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 23
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 23
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Chojnacka, Małgorzata Piotrowska-Skrzypek
Literatura:

1. Piotrowska-Skrzypek M., Deckert M., Gajos M., Biele D. „C’est partii ! 1”, Draco, 2019

2. Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia

3. Dostępne słowniki francusko-francuskie.5. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego na poziomie A1

4. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie A1

Zakres tematów:

Tematy zawarte w podręcznikach na poziomie 1. (semestr zimowy - rozdziały 1-6)

- Przywitanie, pożegnanie, nawiązywanie znajomości

- Zawody, życie, czynności codzienne, opis przedmiotów

- Opis zewnętrzny osoby, części ciała

- Opis pomieszczeń i sytuowanie w przestrzeni

- Opis miasta i wyjaśnianie drogi do różnych miejsc na planie miasta

- Rodzina i przyjaciele

- Sport i czas wolny

- Szkoła, przedmioty i przybory szkolne

- Liczebniki

- Kolory

- Wyrażanie swojej opinii

Metody dydaktyczne:

Zajęcia rozwijają cztery podstawowe umiejętności: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Stosowane metody kładą główny nacisk na działania przygotowujące studentów do komunikacji w sytuacjach życia codziennego ( semestr zimowy - poziom A1). Studenci otrzymują zadania do rozwiązania, które opracowują w grupach o różnej liczebności lub indywidualnie.

Metody praktyczne:

• metody aktywizujące studentów: wypowiedzi ustne, wzajemne sprawdzanie prac

• samodzielna praca studentów podczas zajęć asynchronicznych lub w ramach samodzielnej pracy w domu: lektura tekstu, wykonanie, przygotowanie krótkiej wypowiedzi na zadany temat, obejrzenie filmu, odsłuchanie nagrania

• podczas zajęć praca w parach i w podgrupach

• nauczanie spiralne, czyli nawiązujące do treści z poprzednich zajęć

• debriefing - rozmowa o odczuciach i emocjach związanych z wykonanym zadaniem, przeczytanym tekstem, pracą w podgrupach itd.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania – Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa ( Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

a) obecność na zajęciach: student ma prawo do 2 nieobecności ( przy 30 godzinach w semestrze 2 razy po 90 minut; przy 60 godzinach 4 razy po 90 minut) na wszystkich zajęciach planowych przedmiotu w semestrze. Przy 3 nieobecnościach student powinien wykonać zadanie dodatkowe. Powyżej 3 nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać, chyba że uzyskał on prawo do zwiększonego limitu nieobecności np na podstawie decyzji BON. Obecności stanowią 10% oceny.

b) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 35% oceny na koniec semestru

c) pozytywne zaliczenie wszystkich prac kontrolnych i testów w semestrze- zalicza 60%, co stanowi 35% oceny na koniec semestru.

d) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie.

e) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z tematów do opracowania i tekstów opracowywanych w trakcie ćwiczeń (zalicza 15 punktów na 25) - 20% oceny końcowej.

W ramach przedmiotu organizowane są obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia self-access. Zajęcia obejmują 30 godzin w semestrze, w tym: 20 godzin zajęć zamieszczonych na platformie CKC oraz 10 godzin zajęć (5 spotkań) w formie zdalnej z udziałem wykładowcy. Każdy student jest zobowiązany wykonać minimum 60% zadań na platformie oraz uczestniczyć w zajęciach zdalnych.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezaliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze.

Sposób zaliczenia dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu - zaliczenie na ocenę:

60% -68%- ocena dostateczna

69%-76%- ocena dostateczny plus

77%-84%- ocena dobra

85%-92% - dobry plus

93%- 100%- bardzo dobry

Uwagi:

grupa II

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)