Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-3SJASDWOSO] Semestr zimowy 2023/24
Egzamin, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-3SJASDWOSO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Egzamin [EGZ], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Anna Żarnotal
Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane w trakcie trzech semestrów zajęć z przedmiotu:

1) tematy omawiane w semestrze pierwszym:

- narodowość, obywatelstwo, oblicza patriotyzmu

- wspólnoty narodowe i etniczne

- zjawiska dyskryminacji

- cnoty i umiejętności obywatelskie

- działania organizacji pozarządowych

- Polacy za granicą

2) tematy omawiane w semestrze drugim:

- organizacje międzynarodowe (m.in. NATO, Unia Europejska, ONZ)

- sądy i trybunały międzynarodowe

- Rzecznik Praw Obywatelskich

- rola mediów i reklamy

3) tematy omawiane w semestrze trzecim:

- polityka krajowa i funkcjonowanie państwa

- Sejm i Senat

- urząd prezydenta

- proces legislacyjny

- samorząd terytorialny

Metody dydaktyczne:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Egzamin ma formę ustną i pisemną.

Język egzaminu: język angielski i język polski

OPIS EGZAMINU

CZĘŚĆ USTNA:

studenci otrzymują temat do omówienia, udzielają wypowiedzi i odpowiadają kompleksowo na zadawane przez komisję pytania

CZĘŚĆ PISEMNA:

po udzieleniu wypowiedzi ustnej, studenci wypełniają test leksykalny sprawdzający znajomość słownictwa omawianego w trakcie wszystkich trzech semestrów kursu

Metody i kryteria oceniania:

Części składowe oceny:

- część ustna: analiza wybranego zagadnienia

- część pisemna: test leksykalny

Warunkiem zdania egzaminu jest:

1) wykazanie umiejętności omówienia wybranego zagadnienia w sposób wyczerpujący i kompleksowy oraz wykazanie znajomości tematu podczas odpowiedzi na pytania związane z danym zagadnieniem;

2) zastosowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu języka angielskiego dla WOS w wypowiedzi ustnej;

3) zastosowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu języka angielskiego oraz języka polskiego dla WOS w wypowiedzi pisemnej, co jest równe zdaniem testu leksykalnego kończącego egzamin.

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-0% → 2

Minimum do zaliczenia egzaminu: 60%

Uwagi:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)