Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium dyplomowe, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala 218
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Anna Walewska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Cameron, L. (2000). Teaching languages to young learners. Cambridge: CUP.

Pinter, A. (2006). Teaching young language learners. Oxford: OUP.

Szpotowicz, M., & Szulc-Kurpaska, M. (2009). Teaching English to young learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studenci zobowiązani są również przeczytać/zapoznać się z materiałami dydaktycznymi umieszczonymi na platformie lub dostarczonymi na zajęcia przez wykładowcę. Są to artykuły, rozdziały, opracowania i materiały elektroniczne (np. prezentacje, filmy).

Literatura dodatkowa:

Brewster, J. et al. (2003). The primary English teacher's guide. London: Penguin.

Ellis, G., & Brewster, J. (2003). The storytelling handbook. London: Penguin.

Ioannou-Georgiou, S., & Pavlou, P. ((2003). Assessing young learners. Oxford: OUP.

Lewis, G., & Bedson, G. (1999). Games for children. Oxford: OUP.

Moon, J. (2000). Children learning English. Oxford: Macmillan.

Phillips, S. (1993). Young learners. Oxford: OUP.

Reilly, V., & Ward, S. (1997). Very young learners. Oxford: OUP.

Scott, W., & Ytreberg, L. (1990). Teaching English to children. London: Longman.

Slattery, M., & Willis, J. (2001). English for primary teachers. A handbook of activities & classroom language. Oxford: OUP.

Szpotowicz, M. (2008). Second language learning processes in lower primary children. Warszawa: WUW

Zakres tematów:

Seminarium ma na celu odkrywanie, obserwowanie i prezentowanie efektywnych sposobów uczenia dzieci w klasie językowej w przedszkolu i szkole podstawowej. Jest adresowane głównie do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, którzy interesują się praktycznym przygotowaniem do nauczania uczniów w klasach przedszkolnych i w szkole podstawowej. Idąc za głosem wielu rodziców, edukatorów i przedstawicieli władz przekonanych o fakcie, że wczesne wprowadzenie nauczania języka obcego zapewnia lepszy start w przyszłość, podstawy programowe w wielu krajach, także w Polsce, zostały tak zbudowane, by wyjść naprzeciw tym potrzebom. W trakcie zajęć studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela będą mieli szansę zauważyć, odkryć i wyciągnąć wnioski z poznanej teorii nauczania języków obcych i jej praktycznego zastosowania w różnych podejściach, metodach i technikach. To przyczyni się do rozwoju umiejętności i przybliży studenta do sukcesu w uczeniu dzieci języka angielskiego.

Powyższe zagadnienia mogą być analizowane pod kątem następujących tematów:

Charakterystyka grup wiekowych w przedszkolu i szkole podstawowej; wpływ na proces uczenia się języka obcego.

Wpływ i rola komunikacji werbalnej i niewerbalnej na proces uczenia się języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej - język ciała, kontakt wzrokowy, mimika, gesty, intonacja.

Planowanie lekcji języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej.

Rola historyjek i opowiadań w nauczaniu dzieci języka obcego.

Rozwijanie umiejętności pisania i mówienia, czytania i słuchania w klasie językowej.

Metody i podejścia do nauczania języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej (np. Montessori Education, nauczanie domowe).

Integrowanie umiejętności językowych (słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie) podczas lekcji języka obcego w oddziałach przedszkolnych i szkoły podstawowej.

Przygotowanie do egzaminów i konkursów, projektowanie zadań wspomagających uczenie się (egzamin ósmoklasisty, OJAJ - Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego dla juniorów, konkursy kuratoryjne).

Nauczanie i rola słownictwa w procesie dydaktycznym.

Rola i nauczanie gramatyki, funkcji językowych oraz wymowy w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego.

Utrzymanie dyscypliny, umiejętność zarządzania w klasie (pary, grupy, praca indywidualna).

Materiały audiowizualne i ich wykorzystanie na lekcji języka obcego.

Rola gier i zabaw w nauczaniu dzieci.

Porównanie aspektów nauczania języka obcego w klasie i online, nowoczesne technologie w nauczaniu dzieci.

Materiały dydaktyczne w klasie językowej: podręcznik, materiały autentyczne w uczeniu się i nauczaniu języka angielskiego jako obcego.

Rola testowania, egzaminy dla dzieci na przykład: Starters, Movers, Flyers (Cambridge).

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja, dyskusja

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący wspomaga i prowadzi uczestników seminarium w następującym zakresie:

wybór i prawidłowe sformułowanie tematu pracy dyplomowej,

planowanie części teoretycznej i praktycznej pracy,

zaprojektowanie projektu dydaktycznego,

dobór źródeł bibliograficznych,

informacja zwrotna dotycząca postępów w pracy w formie ustnej i pisemnej,

technika pisania pracy (zasady konstruowania tekstu akademickiego; cytowanie źródeł w tekście; rejestr akademicki; tworzenie bibliografii).

Uwagi:

seminarium dyplomowe mgr Anna Walewska

ZALICZENIE

- dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze

- do zaliczenia pierwszego semestru należy oddać kompletny rozdział pierwszy pracy dyplomowej.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się może ulec zmianie przed rozpoczęciem kursu w związku z możliwością wykorzystania przez uczestników narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję np. Chat GPT do tworzenia prac zaliczeniowych.

Zmiany zostaną podane do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach semestru zimowego 2023/24.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)