Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium dyplomowe, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe [4100-5SSEMDYP]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium dyplomowe [SEM-DYP], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 218
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Monika Galbarczyk
Literatura:

Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu:

B, Bodomo, Adams. Computer-Mediated Communication for Linguistics and Literacy: Technology and Natural Language Education: Technology and Natural Language Education. IGI Global, 2009.

Chapelle, Carol A. English Language Learning and Technology: Lectures on Applied Linguistics in the Age of Information and Communication Technology. John Benjamins Publishing, 2003.

Dudeney, Gavin, i Nicky Hockly. How to Teach English with Technology. Pearson/Longman, 2007.

Harasim, Linda. Learning Theory and Online Technologies. Taylor & Francis, 2017.

Huang, Ronghuai, i in. Educational Technology: A Primer for the 21st Century. Springer, 2019.

Iinuma, Mizuho. Learning and Teaching with Technology in the Knowledge Society: New Literacy, Collaboration and Digital Content. Springer, 2015.

McFarlane, Angela. Information Technology and Authentic Learning: Realising the Potential of Computers in the Primary Classroom. Routledge, 2003.

Mehlenbacher, Brad. Instruction and Technology: Designs for Everyday Learning. MIT Press, 2010.

Miller, Michelle D. Minds Online. Harvard University Press, 2014.

Reich, Justin. Best Ideas for Teaching with Technology: A Practical Guide for Teachers, by Teachers. M.E. Sharpe.

Shank, Patti. The Online Learning Idea Book: 95 Proven Ways to Enhance Technology-Based and Blended Learning. John Wiley & Sons, 2011.

Thomas, Michael. Deconstructing Digital Natives: Young People, Technology, and the New Literacies. Taylor & Francis, 2011.

Thomas, Michael, i Hayo Reinders. Task-Based Language Learning and Teaching with Technology. Bloomsbury Publishing, 2013.

Zakres tematów:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy licencjackiej na temat związany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej.

Prace dyplomowe mogą dotyczyć dowolnego aspektu nauczania języka angielskiego w klasie o wybranym poziomie zaawansowania i grupie wiekowej: mogą skupiać się na uczeniu wybranych podsystemów języka (gramatyka, słownictwo, wymowa) lub/i sprawności językowych (lub ich integracji); mogą koncentrować się na wprowadzaniu, ćwiczeniu, powtarzaniu i testowaniu poszczególnych zagadnień językowych; mogą też stanowić zbiór aktywności uzupełniających podstawowe (podręcznikowe) materiały dydaktyczne. Każda praca powinna w sposób szczególny uwzględniać aspekt cyfrowości czyli wykorzystania odpowiednich stron internetowych, aplikacji oraz innych narzędzi cyfrowych, które w znacznym stopniu wspomogą realizację celów dydaktycznych wyznaczonych przez studentów w ramach wybranego tematu.

Przykładowe tematy:

• Using Minecraft youtube videos in teaching topical vocabulary to fourth graders

• The use of word processors in reinforcing the reading and writing skills of English at the lower-intermediate level in upper primary learners with special educational needs

• The use of digital dictionaries in reinforcing English thematic vocabulary in seventh and eighth graders

• Teaching the elements of the English culture to upper primary learners via teacher-led digital presentations and interactive tasks

• Using selected online tools to increase the efficiency of third graders' attention span in teaching English vocabulary related to animals

• Telling stories with the use of teacher-made animated cartoons in teaching English to fourth and fifth graders

Metody dydaktyczne:

Pierwsze spotkania w ramach zajęć seminaryjnych w sali będą spotkaniami grupowymi, poświęconymi omówieniu wymagań określonych dla treści i formatu pracy licencjackiej oraz określeniu zasad pracy i uzyskania zaliczenia. Kolejne spotkania będą się odbywać w formie indywidualnych konsultacji.

Celem seminarium w pierwszym semestrze będzie napisanie kompletnego rozdziału teoretycznego, a w drugim – rozdziału praktycznego, w którym zostanie przedstawiony odpowiedni model identyfikujący i omawiający wybrany problem dydaktyczny lub lukę dydaktyczną.

Równolegle, jako komponent cyfrowy seminarium (repozytoryjny, komunikacyjny, organizacyjny i refleksyjny), zostanie wykorzystana ogólnouniwersytecka platforma Kampus. Na wspólnym kursie online zostaną zgromadzone wszelkiego rodzaju materiały bazowe i pomocnicze, a także wypracowane wspólnie „biblioteki” narzędzi cyfrowych przydatnych w nauczaniu poszczególnych elementów języka angielskiego. Studenci będą mogli zamieszczać różnego rodzaju materiały własne związane z samą pracą dyplomową.

Prowadzący wspomaga i prowadzi uczestników seminarium w następującym zakresie:

• wybór i prawidłowe sformułowanie tematu pracy dyplomowej,

• zaprojektowanie części teoretycznej i praktycznej pracy,

• dobór źródeł bibliograficznych,

• informacja zwrotna (w formie ustnej i pisemnej) dotyczącej postępów w tworzeniu pracy.

• technika pisania pracy (zasady konstruowania tekstu akademickiego; cytowanie źródeł w tekście; rejestr akademicki; tworzenie bibliografii).

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania:

- uczestnictwo w zajęciach stacjonarnych,

- praca na platformie Kampus,

- systematyczność,

- dotrzymywanie terminów zadań wyznaczonych przez promotora,

- dopuszczalna jedna nieobecność.

Zaliczenie:

Podstawą zaliczenia semestru zimowego jest przedstawienie promotorowi ukończonej części teoretycznej pracy dyplomowej.

Podstawą zaliczenia semestru letniego jest przedstawienie promotorowi ukończonej pracy dyplomowej, która będzie spełniała wszystkie wymogi zarówno od strony merytorycznej, jak i formalnej.

Uwagi:

seminarium dyplomowe mgr M.Galbarczyk

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)