Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom średnio zaawansowany [4100-FRAOB1] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom średnio zaawansowany [4100-FRAOB1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 15:00 - 18:15
sala 23
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Chojnacka
Literatura:

1. Lopes M. - J., Le Bougnec J. - T., Texto 3, B1, Hachette FLE, Paris, 2017

2 . Artykuły z prasy francuskojęzycznej, nagrania autentyczne radiowe i telewizyjne i ćwiczenia opracowane przez prowadzących zajęcia

3. Dostępne słowniki francusko-francuskie

4. Materiały z innych metod do nauki języka francuskiego na poziomie B1

5. Ćwiczenia gramatyczne i leksykalne na poziomie B1

Zakres tematów:

Tematy z podręcznika Lopes M. - J., Le Bougnec J. - T., Texto 3, B1, Hachette FLE, Paris, 2017 ( rozdziały 1-7)

1. Matura i inne dyplomy we Francji

2. Zawody

3. Media

4. Podróże i ekologia. Wspomnienia z podróży

5. Współczesna rodzina francuska

6. Zwyczaje żywieniowe

7. Zdrowy styl życia

8. Nowe technologie

9. Wierzenia i przesądy

Metody dydaktyczne:

Zajęcia rozwijają cztery podstawowe umiejętności: czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie. Stosowane metody kładą główny nacisk na działania przygotowujące studentów do komunikacji w sytuacjach związanych ze studiami i przyszłą pracą zawodową. Studenci otrzymują zadania do rozwiązania, które opracowują w grupach o różnej liczebności lub indywidualnie.

Metody praktyczne: opis, instrukcja, praca z czytanką, tekstem słuchanym, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, konwersacje, dyskusja, opis, gry, scenki sytuacyjne.

Odpowiedź ustna ( prezentacja, odgrywanie ról, udział w dyskusji), wypowiedź pisemna ( list, esej, streszczenie), testy dydaktyczne ( prawda/fałsz, wybór jednokrotny i wielokrotny, uzupełnienie luk, podawanie właściwych zwrotów – funkcje językowe)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę:

60-70% 3.0 dostateczny

71-76% 3,5 dostateczny plus

77 -86% 4,o dobry

87-92% 4.5 dobry plus

93-98% 5.0 bardzo dobry

99-100% 5! celujący

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa ( Regulamin Studiów UW, III. Prawa i obowiązki studenta artykuł 19, punkt 2).

a) obecność na zajęciach: student ma prawo do 2 nieobecności ( przy 30 godzinach w semestrze 2 razy po 90 minut; przy 60 godzinach 4 razy po 90 minut) na wszystkich zajęciach planowych przedmiotu w semestrze. Przy 3 nieobecnościach student powinien wykonać zadanie dodatkowe. Powyżej 3 nieobecności student traci prawo do zaliczania przedmiotu i musi go powtarzać, chyba że uzyskał on prawo do zwiększonego limitu nieobecności np na podstawie decyzji BON. Obecności stanowią 10% oceny.

b) systematyczne wywiązywanie się z zadań domowych - 35% oceny na koniec semestru

c) pozytywne zaliczenie wszystkich prac kontrolnych i testów w semestrze- zalicza 60%, co stanowi 35% oceny na koniec semestru.

d) testy składają się pięciu części: gramatyka, słownictwo, słuchanie, czytanie, pisanie.

e) pozytywne zaliczenie wypowiedzi ustnej na koniec semestru z tematów do opracowania i tekstów opracowywanych w trakcie ćwiczeń (zalicza 15 punktów na 25) - 20% oceny końcowej.

Pozytywne zaliczenie wszystkich wymienionych elementów jest niezbędne, aby zaliczyć przedmiot.

Student ma prawo poprawiać niezaliczone sprawdziany i wypowiedź ustną dodatkowo raz w ostatnim tygodniu zajęć w semestrze.

Metoda oceny kompetencji społecznych: rozmowa z wykładowcą i studentami, obserwacja przez wykładowcę, samoocena.

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie nauki.

Uwagi:

Kurs stacjonarny

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych.

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system naliczy opłatę !!!

Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować ( z semestru letniego!) w terminie: 26.01-30.01.2024

Studenci będą mogli przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni w terminach: 01.02-19.02.2024, 23.02.-27.02.2024 II tura (korekty).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)