Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka francuskiego - komunikacja akademicka 3 [4100-IIIMNJFKA] Semestr zimowy 2023/24
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Nauka języka francuskiego - komunikacja akademicka 3 [4100-IIIMNJFKA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 19
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Marlena Deckert, Mieczysław Gajos
Literatura:

Baril, D. (2008). Techniques de l'expression écrite et orale. Paris: Sirey.

Calvet, J-L. (dir). (2014). Histoire de l'écriture. / J.-L.Calvet. Paris : A. Fayard.

Garnier S., Savage A.D. (2018). Rédiger un texte académique en français.

Paris: Editions Ophrys.

Guyot-Clément, C. (2012). Apprendre la langue de l'argumentation. Paris: Belin Sup Langues.

Lundquist, L. (2013). Lire un texte académique en français. Paris: Editions Ophrys.

Mortureux, M-F. (2015). La lexicologie entre langue et discours. Paris: Armand Colin.

Riegel, M., Pellat, J-C., Rioul, R. (2018). Grammaire méthodique du français. Paris : Presses Universitaires de France.

Wybrane artykuły i opracowania naukowe i publicystyczne

Wybrane teksty literackie

Wybrane strony internetowe

Zakres tematów:

1. Le langage et les langages : la langue humaine et le langage des animaux.

2. Les signaux et les signes : la symbolique ancienne et contemporaine.

3. Les structures de la langue : la phonétique dans le théâtre Molière, Ionesco

4. Les structures de la langue: les hiéroglyphes, les calligrammes, les émoticônes.

5. Le cyberfrançais : lexique, formes (ortho)graphiques.

6. D'une langue à l'autre: problèmes de traducteurs

Metody dydaktyczne:

Metody aktywne rozwijające samodzielność i autonomiczność myślenia i sprawności językowych:

1. Lektura autonomiczna tekstów.

2. Ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu.

3. Ćwiczenia w rozwijaniu kompetencji wypowiedzi z zastosowaniem słownictwa specjalistycznego.

4. Kierowane sporządzanie notatek.

Ćwiczenia na recepcję i produkcję dłuższych złożonych tekstów, w tym tekstów specjalistycznych, o charakterze naukowym. Udział w dyskusjach (stawianie tez i argumentowanie), recenzowanie prac specjalistycznych i utworów literackich, wystąpienia publiczne, ćwiczenia retoryczne, przygotowanie do pisania pracy magisterskiej (cytowanie, redagowanie, tworzenie bibliografii i przypisów).

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza przedmiot wykazując się odpowiednią liczbą obecności, aktywnością na zajęciach, zaliczeniem poszczególnych kompetencji w proporcjach:

Rozumienie ze słuchu 25%

Mówienie 25%

Czytanie 25 %

Pisanie 25%

Poszczególne kompetencje zostaną zaliczone w oparciu o odpowiednio dobrane zadania – prace pisemne, wystąpienia publiczne, referowanie w ramach rozumienia ze słuchu, streszczanie, udział w dyskusji etc.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)