Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [2102-BW-L-D3PRAD] Semestr zimowy 2023/24
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [2102-BW-L-D3PRAD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:15 - 14:45
sala aula - parter
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 49
Limit miejsc: 52
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Jacek Zaleśny
Literatura:

Literatura podstawowa

J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2022.

Literatura uzupełniająca

M. Miemiec (red.), Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2019,

M. Sthal (red.), Prawo administracyjne, pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2021,

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2022,

Z. Duniewska (red.), Instytucje prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 1, Warszawa 2015,

R. Hauser (red.), Prawo procesowe administracyjne. System Prawa Administracyjnego. Tom 9, Warszawa 2020,

R. Hauser (red.), Sądowa kontrola administracji publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 10, Warszawa 2016,

R. Hauser (red.), Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji. System Prawa Administracyjnego. Tom 12, Warszawa 2016,

J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, t. 1, Kraków 1948,

E. Modliński, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932,

M. Augustyniak, Jednostki pomocnicze gminy, Warszawa 2010,

J. Filipek, Stosunek administracyjnoprawny, Kraków 1968,

J. Starościak, Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957,

J. Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa administracji .

2. Geneza i rozwój prawa administracyjnego.

3. Zasady prawa administracyjnego.

4. Zakres, wewnętrzna systematyka i cechy prawa administracyjnego. Prawo ustrojowe w systemie prawa administracyjnego. Prawo materialne w systemie prawa administracyjnego.

5. Działy prawa materialnego. Prawo procesowe w relacjach z prawem ustrojowym i materialnym.

6. Stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego. Konstrukcja przepisów prawa administracyjnego.

7. Systematyka norm prawa administracyjnego.

8. Źródła prawa administracyjnego. Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa. Delimitacja źródeł prawa. Akty prawa powszechnie obowiązujące i akty prawa wewnętrznego. Akty prawa miejscowego. Inne swoiste źródła prawa. Umowa międzynarodowa jako źródło prawa do prawa krajowego. Rodzaje umów międzynarodowych.

9. Podstawowe pojęcia i konstrukcje prawa administracyjnego. Stosunek administracyjnoprawny. Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych. Sytuacja administracyjnoprawna. Rodzaje sytuacji administracyjnoprawnych. Władztwo administracyjne. Uznanie administracyjne. Zakład publiczny- pojęcia i rodzaje. Funkcje zlecone administracji publicznej. Obowiązek publicznoprawny. Ciężary publiczne. Rzeczy publiczne. Publiczne prawa podmiotowe. Planowanie publiczne. Przymus administracyjny.

10. Formy prawne działania administracji Pojęcie i rodzaje prawnych form działania administracji. Akty normatywne i akty administracyjne stosowania prawa. Pojęcie aktu administracyjnego, rodzaje aktów administracyjnych. Moc obowiązywania aktów administracyjnych. Wadliwość istotna i nieistotna aktu administracyjnego. Milczenie administracji. Bezczynność administracji. Porozumienia administracyjne. Czynności faktyczne. Działania społeczno-organizacyjne i czynności materialno-techniczne.

11. Wewnętrzne działania administracji.

12. Rola sądów w funkcjonowaniu administracji. Sądownictwo administracyjne. Zakres sądowej kontroli administracji. Kontrola wewnątrzadministracyjna. Skarga na bezczynność organu administracji.

Metody dydaktyczne:

Rozmowa nauczająca, dyskusje.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Składa się na niego około 40 pytań testowych, opisowych i kazusów. Ocena pozytywna jest od ponad 50 % punktów możliwych do uzyskania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)