Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [2102-BW-M-Z3SEMA] Semestr zimowy 2023/24
Seminarium magisterskie, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [2102-BW-M-Z3SEMA]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM-MGR], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 18:45
sala 313
Gmach Audytoryjny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Marek Nadolski
Zakres tematów:

Cele i formy organizacyjne współpracy regionalnej i globalnej. Źródła integracji europejskiej - zaniechanie wojen wewnętrznych i likwidacja zagrożeń zewnętrznych /różne formy w różnych okresach, np. rola podbojów napoleońskich czy stalinowskich, dzieje porozumień gospodarczych np. rola Hanzy XII-XVII w, Związek Bałtycki, rola i znaczenie planu Marshalla, powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Rady Europy itp. Współczesne formy współpracy regionalnej w Europie Środkowej /Grupa Wyszehradzka itp./. Geneza, ewolucja programowa i instytucjonalna KBWE/OBWE. Integracja polityczna (gospodarcza, militarna) Europy. Rozwój Unii Europejskiej. Amerykanizacja Europy. Europejska tożsamość Rosji. Europejskość Turcji. Stabilizacja układu sił w świecie. Narodziny, rozwój i upadek systemu wersalskiego /jałtańskiego/. Liga Narodów i jej funkcja organizacyjno-stabilizacyjna. Powstanie, struktura i działalność ONZ. Ważniejsze organizacje afiliowane przy ONZ i ich funkcje we współczesnym świecie. Pakt Północnoatlantycki /Układ Warszawski itp./ - geneza, strategie, rola i znaczenie w polityce międzynarodowej. Polska droga do NATO.

Polityczne instrumenty integracji - sojusze, układy, porozumienia. Sojusze Polski z państwami zachodnimi w okresie międzywojennym /np. z Francją, Wielką Brytanią, Rumunią/. Sojusze polityczne między wybranymi państwami. Stanowisko Polski wobec propozycji regionalnych porozumień gwarancyjnych /Locarno, Pakt Wschodni/. Polityka wschodnia Polski /np. w okresie międzywojennym, w latach wojny i po II wojnie światowej itp./. Koncepcja federacji polsko-czechosłowackiej w latach po II wojnie światowej. Polskie propozycje pokojowe w XX w.

Integracyjna i dezintegracyjna funkcja systemów niedemokratycznych. Ekspansjonizm państw totalitarnych a procesy integracyjne w świcie. Federalizm państw totalitarnych /ZSRR w czasach Stalina/, doświadczenia Jugosławii i Czechosłowacji, hitlerowskie Niemcy. Aparat przymusu państwa autokratycznego, jego gospodarka, ludobójstwo. Systemy /ustroje/ okupacyjne /w czasie II wojny światowej/. Kolaboracja w czasie II wojny światowej. Formy i struktury eksploatacji gospodarczej państw okupowanych i niesamodzielnych. Ruch oporu w latach II wojny światowej /struktury, metody, wpływy, osiągnięcia/. Kolonializm. Integracja a realny socjalizm. Dekompozycja systemu stalinowskiego w latach 1953-1956 w ZSRR i innych krajach obozu - źródła, przyczyny, błędy. Kryzysy berlińskie [1948] i [1961] lub [1953], Węgierski Październik 1956 r., Praska wiosna 1968 r., stan wojenny w Polsce 1981 r. a perspektywy jedności świata komunistycznego. Dekompozycyjna (twórcza) funkcja Jesieni Ludów w Europie w 1989r. / przyczyny, przebieg, następstwa/.

Destabilizacja bezpieczeństwa międzynarodowego - przyczyny, konsekwencje /np. źródła współczesnych konfliktów narodowościowych w Europie /etnicznych/ Konflikt w Irlandii Północnej i na Bałkanach. Konfrontacja Północ - Południe. Współczesny terroryzm. Zmiany klimatyczne i wojny a migracje do Europy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)