Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie [2105-M-D4SEMA] Semestr letni 2023/24
Seminarium magisterskie, grupa nr 8

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie [2105-M-D4SEMA]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Seminarium magisterskie [SEM-MGR], grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala 203
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Jarosław Czub
Literatura:

Referencje:

• Haas Ernst B (1958), The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces,

• Haas Ernst B. (1964), Technocracy, pluralism and the New Europe, Institute of international studies, University of California, Berkeley, California.

• Haas Ernst B. (1964), Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation, Midwest Political Science Association, Stanford.

• Habermas Jürgen (1999), Teoria działania komunikacyjnego, tom I: Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tł. Kaniowski Andrzej Maciej, przekład przejrzał Siemek Marek J., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

• Habermas Jürgen (2007), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tł. Wanda Lipnik, Małgorzata Łukasiewicz; wprow. i red. nauk. oraz weryfikacja przekł. Marek Czyżewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Heywood Andrew (2011), Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Hooghe Liesbet, Marks Gary (2001), Multi-level Governance and European Integration, Rowman & Littlefield publishes, Lanham, Maryland.

• Laumann Edward O., Pappi Franz U. (1976), Network of Collective Action: A Perspective on Community Influence Systems, Academic Press New York.

• Lindberg Leon N. (1963), The political dynamics of European economic integration, Stanford University Press, Stanford.

• Lindberg Leon N., Scheingold Stuart A. (1970), Europe’s would-be polity; patterns of change in the European community, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

• Mansbridge Jane (1992), A deliberative theory of interest representation, [w:] Petracca Mark P. (red.), The Politics of Interests, Westview Press, Boulder.

• Niemann Arne, Schmitter Philippe C. (2009), European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford.

• Olson Mancur (1965), The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory Groups, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.

• Olson Mancur (1982), The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, Yale University Press, New Haven.

• Pollack Mark A. (2005), Theorizing EU Policy-Making, [w:] Wallace H., Wallace W., Pollack Mark A. (red.), Policy-making in the European Union, Oxford University Press, Oxford, New York.

• Pollack Mark A. (2005), Theorizing the European Union: International Organization, Domestic Polity, or Experiment in New Governance? Annual Review of Political Science, Palo Alto.

• Risse Thomas (2012), Social Constructivism and European Integration, [w:] Weiner Antje, Thomas Diez, European Integration Theory, Oxford University Press, Oxford.

• Rosamond Ben (2000), Theories of European Integration, Palgrave Macmillan, New York.

• Ruszkowski Janusz, Wojnicz Luiza (2012), Teorie w studiach europejskich, w kierunku nowej agendy badawczej, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Szczecin–Warszawa.

• Strzyczkowski Franciszek (2012), Teorie integracji europejskiej w doktrynie amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

• Von Neumann, John, Oskar Morgenstern, Harold W. Kuhn, Ariel Rubinstein (2007, Copyright Date: 1944), Theory of Games and Economic Behavior (60th Anniversary Commemorative Edition), Princeton University Press, http://www.jstor.org/stable/j.ctt1r2gkx.

• Wendt Alexander (1999), Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Artykuły:

• Bulmer Simon (1997), New Institutionalism, The Single Market and EU Governance, “WP 97/25, Arena Working Papers”, Oslo.

• Haas Ernst B (1961), International Integration: The European and the Universal Process, “International Organization”, Vol. 15, No. 3, MIT Press, Cambridge.

• Haas Ernst B., Schmitter Philippe C. (1965), Economics and Differential Patterns of Political Integration: Projections about Unity in Latin America, International Organization, Vol. 18, No. 4 MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

• Hall Peter A. Taylor Rosemary C.R. (1996), Political Science and the Three New Institutionalisms, “Political Studies”, Vol. 44.

• Konopacki Stanisław (1998), Neofunkcjonalistyczna teoria integracji politycznej Ernsta Haasa i Leona Lindberga, „Studia Europejskie”, nr 3, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

• March James G., Olsen Johan (1984), The New Institutionalism: Organizational Factor in Political Life, “American Political Science Review”, Vol. 78, No. 3, Cambridge University Press.

• Milward Brint H., Provan Keith G. (1998), Measuring network structure, “Public Administration”, Vol. 76.

• Moravcsik Andrew (1997), Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, “International Organization”, Vol. 51, No. 4, MIT Press, Cambridge.

• Nash John (1950), Equilibrium points in n-person games, “Proceedings of the National Academy of Sciences”, Vol. 36, No. 1.

• Nash John (1951), Non-Cooperative Games, “The Annals of Mathematics”, Vol. 54, No. 2.

• Pierson Paul (1996), The Path to European Integration: A Historical Institutionalist Analysis, “Comparative Political Studies”, Vol. 29, No. 2.

• Vanderschraaf Peter (1999), Introduction: Game Theory and Business Ethics, “Business Ethics Quarterly”, Vol. 9, No. 1, Retrieved April 27, 2015, http://www.jstor.org/stable/3857631.

Zakres tematów:

1) Omawianie poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej.

2) Weryfikacja spójności strukturalnej.

3) Weryfikacja hipotezy/tezy badawczej.

4) Weryfikacja pytań i problemów badawczych.

5) Weryfikacja metodologii wykorzystanej w pracy dyplomowej.

6) Weryfikacja merytoryczna pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

• Kontrola obecności (dopuszczalne dwie nieobecności).

• Aktywność, sprawdzanie przygotowania do zajęć.

• Analiza w grupie pracy dyplomowej.

Metody i kryteria oceniania:

• Ocena cząstkowa pracy dyplomowej i jej procesów zaawansowania.

• Ocena końcowa pracy dyplomowej (akceptacja do obrony).

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)