Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny, język angielski) 2 [4100-IIMPKKDANG] Semestr letni 2023/24
Praktyki pedagogiczne, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny, język angielski) 2 [4100-IIMPKKDANG]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Praktyki pedagogiczne [PR_PED], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Plater-Zyberk
Metody dydaktyczne:

Praktyki kształtujące kompetencje dydaktyczne na I roku studiów II stopnia w semestrze letnim obejmują 30 godzin lekcyjnych w szkole ponadpodstawowej, w tym:

- obserwacje 20 godzin;

- zajęcia praktyczne przeprowadzone przez studenta 10 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny przedmiotu Praktyki pedagogiczne kształtujące kompetencje dydaktyczne (III etap edukacyjny) określa Regulamin Praktyk przekazany studentom na spotkaniu organizacyjnym na początku semestru. Regulamin Praktyk jest dostępny dla studentów przez cały semestr na platformie Kampus.

Student jest zobligowany do przedstawienia pełnej dokumentacji odbytych praktyk.

Aby uzyskać ocenę, student przedkłada:

DOKUMENTACJA:

- Zgoda Dyrekcji na przyjęcie studenta/-tki na praktyki

- Potwierdzenie odbytych praktyk

- Karta oceny praktykanta

- Dokument RODO: upoważnienie o dostarczeniu dokumentacji podpisane przez mentora / zobowiązanie studenta / -tki do dostarczenia dokumentacji

PORTFOLIO:

- dziennik praktyk opisem wszystkich 30 godzin lekcji (z zaznaczeniem lekcji obserwowanych i przeprowadzonych w szkole)

- pięć planów lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi oraz komentarzami dotyczącymi przebiegu lekcji.

KRYTERIA OCENY:

a) Dziennik praktyk: max 15 pkt

b) Plany lekcji: max 15 pkt

c) Materiały dydaktyczne: max 15 pkt

d) Karta oceny praktykanta: max 45 pkt

e) Terminowe rozliczenie praktyk: 10 pkt (każdy dzień opóźnienia oznacza -1 pkt)

SKALA OCEN:

90-100% - 5

85-89% - 4,5

75-84% - 4

70-74% - 3,5

60-69% - 3

0-59% - 2

TERMIN ROZLICZENIA PRAKTYK:

I termin (sesja letnia 2023/24)

ostateczny termin

II termin (sesja poprawkowa semestru letniego 2023/24)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)