Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 9

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany, kurs półinternetowy, profil ogólny [4024-ANGPINTB2-GE]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (w trakcie)
Lektorat [LEK], grupa nr 9 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-06-04 09:45 : 11:15 sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych
2024-06-11 09:45 : 11:15 sala 6
Budynek Szkoły Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Habielska
Literatura:

Podręcznik : Life, second edition, Split Edition B, Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson wydawnictwo- National Geographic Learning

Poziom B2 – Upper-Intermediate

Dodatkowe materiały (przykłady):

Instant Academic Skills, CUP

Check your vocabulary for Academic English, Macmillan

Exploring British Culture, Jo Smith

Skillful- Listening&Speaking Macmillan Academic Skills

Time Almanach 2019, Encyclopaedia Britannica

Academic Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O’Dell, CUP

Global Issues, Peter Grundy, OUP

Window on Britain, DVD, Oxford English Video

On the Air! Listening to radio talk, CUP

Practical English Usage, Michael Swan , OUP

Książki z serii TEST YOUR... wydawnictwa Penguin English Guides

Książki z serii PAIR WORK, VOCABULARY wydawnictwa Penguin

Prasa anglojęzyczna

Nagrania Audio-Video-DVD, TV

Strony internetowe stacji TV (CNN, Sky News , Euro News, BBC World, Onestopenglish)

Strona internetowa News From Poland, Poland.pl

Strony internetowe przeznaczone do nauki języka angielskiego

Słowniki angielskie- Oxford Collocations, Longman Exam Dictionary

Fragmenty wykładów akademickich

Materiały autorskie lektora

Zakres tematów:

Tematy:

1. Zwyczaje i zachowanie (wychowywanie dzieci, nawyki żywieniowe, konwencje kulturowe, tradycje ślubne, święta)

2. Nadzieje i ambicje (ludzkie komputery, pragnienia, wybory)

3. Wiadomości (wydarzenia, wpływ prasy, cenzura)

4. Utalentowani ludzie (niezwykłe kariery i talenty, rozmowa kwalifikacyjna)

5. Wiedza i nauka (innowacje, pamięć, style uczenia się)

6. Pieniądze (oszczędzanie, gospodarka, usługi, start-up)

Zagadnienia gramatyczne:

1. used to, would

2. zdania warunkowe, w tym mieszane

3. strona bierna

4. zdania względne

5. czas Future in the past

6. konstrukcje: succeed in, managed to itp

7. forma kauzatywna

8. przedimki

Metody dydaktyczne:

- zajęcia stacjonarne: indywidualna, w parach i grupach. Studenci są zachęcani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych, wykazywania inicjatywy w doborze tematów i form pracy, przygotowują krótkie prezentacje odnoszące się do tematów z podręcznika, jak i własnych zainteresowań akademickich

-zajęcia online: zadania pisemne, nagrywanie ustnych wypowiedzi, fora, tworzenie słowników językowych.

Nauczyciel rekomenduje strony internetowe do samodzielnej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda eklektyczna, podejście zadaniowe.

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału semestralnego. Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

- zadania na platformie (40%)

- wynik testu końcowego (30%)

- obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych (30%)

Skala ocen

99 - 100% 5! (celujący)

93 - 98% 5 (bardzo dobry)

87 - 92% 4+ (dobry plus)

77 - 86% 4 (dobry)

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Część internetowa prowadzona na platformie Kampus II, natomiast zajęcia stacjonarne w sali nr 6 w budynku SzJO na głównym kampusie we wtorki w godzinach 9.45-11.15.

W przypadku wymogu pracy synchronicznej zajęcia prowadzone będą za pomocą komunikatora ZOOM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)