Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-FRAOB2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-FRAOB2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidia Kowalska
Literatura:

Podręcznik: .„Edito B2, Edition 2022", wyd.Didier.

Dodatkowo „Delf B2 activités” wyd. Clé, « Les clés du nouveau Delf B2” wyd. Diffusion; materiały autentyczne audio i video, Internet: Tv5 Monde; RFI etc

Zakres tematów:

- Francja i okolice: realia i stereotypy dotyczące Francuzów i życia we Francji.

- Nowe technologie: ich rozwój i konsekwencje.

- Świat pracy: szukanie pracy( pisanie CV, listu motywacyjnego; przygotowanie się i branie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej); mobilność zawodowa i prywatna w Unii europejskiej.

- Współczesne społeczeństwo: ekologia; wpływ mediów; zmiana stylu życia; rodzina; itp.

- Aktualne wydarzenia społeczne, polityczne i kulturalne we Francji i na świecie.

Metody dydaktyczne:

- Metoda komunikatywna.

- Regularna praca w grupach.

- Uczenie się poprzez rozumienie i rozpoznawanie problemów do rozwiązania - podejście zadaniowe: dyskusja, ćwiczenia na rozumienie tekstów, indywidualne prezentacje, różnorodne formy prac pisemnych,

- Elementy samooceny.

W przypadku zajęć zdalnych, zajęcia prowadzone będą na Zoomie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Główny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności mówienia (dyskusja, prezentacja ustna) i pisania (rozprawka, streszczenie) oraz poznania kultury Francji i francuskich stron internetowych także dzięki „nawigacji” w Internecie francuskojęzycznym.

Literatura: Internet, podręcznik „Edito B2 Edition 2022” wyd. Didier, materiały autentyczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)