Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom zaawansowany [4024-FRAOC1] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom zaawansowany [4024-FRAOC1]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każda środa, 9:45 - 11:15
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Lidia Kowalska
Literatura:

Podręczniki: "Cosmopolite 5 C1/C2” + ćwiczenia wyd. Hachette.

Internet: francuskie strony internetowe: media, język, gramatyka ; materiały autentyczne z TV5 i RFI, prasa francuska,

Zakres tematów:

- Życie we Francji: realia i stereotypy dotyczące tożsamości i kultury, społeczeństwo francuskie i jego problemy.

- Zmiany we współczesnym społeczeństwie: starzenie się; zmiana sposobu życia i jej konsekwencje zdrowotne i społeczne.

- Nowe technologie i ich wpływ na życie współczesne.

- Rola pracy w życiu: szanse dla młodych; szukanie pracy; mobilność zawodowa i prywatna.

- Podróże kształcą: wielokulturowość; wyjazdy; stereotypy i jak z nimi walczyć.

- Świat bogatych i biednych: dostosowanie się jednostki do praw rynku.

- Fenomeny XXI wieku: ekologia; zrównoważony rozwój; fair trade ; i co dalej.

- Media a społeczeństwo: świat wirtualny; presja informacji; manipulacja.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikatywna.

- Regularna praca w grupach.

- Uczenie się poprzez rozumienie i rozpoznawanie problemów do rozwiązania - podejście zadaniowe: dyskusja, ćwiczenia na rozumienie tekstów, indywidualne prezentacje,różnorodne formy prac pisemnych.

- Elementy samooceny i samokształcenia.

W przypadku zajęć zdalnych, zajęcia będą prowadzone na Zoomie.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

Uwagi:

Kurs na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Profil ogólny z elementami języka dla celów akademickich.

Celem kursu jest nabycie sprawności umożliwiających biegłe porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego, akademickiego i zawodowego. Kurs rozszerza słownictwo tematyczne, kładzie nacisk na umiejętność przeprowadzania prezentacji i formułowania dłuższych wypowiedzi pisemnych. Kurs umożliwia poznanie francuskich stron internetowych i „nawigację” w Internecie francuskojęzycznym.

Literatura: podręcznik "Cosmopolite 5, C1/C2" wyd Hachette

nternet, programy multimedialne do nauki języka francuskiego, materiały autentyczne z TV5, RFI, prasa francuska,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)