Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski- poziom średnio zaawansowany, kurs półinternetowy [4024-FRAPINTB1] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski- poziom średnio zaawansowany, kurs półinternetowy [4024-FRAPINTB1]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 16:45 - 18:15
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Iwona Bartnicka
Literatura:

Podręcznik wiodący:

M. Dufour, J. Mainguet, E. Mottironi, S. Opatski, M. Perrard, G. Tabareau, Edito B1, Didier (wydanie 2018)

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru podręcznika zostanie podjęta w październiku.

Materiały uzupełniające:

Le Nouvel Edito B1 (cahier d’exercices)

Evelyne Siréjols, Giovanna Tempesta, Grammaire. 450 nouveaux exercices, niveau débutant, CLE International;

Evelyne Siréjols, Dominique Renaud, Grammaire. 450 nouveaux exercices, niveau intermédiaire, CLE International;

Roxane Boulet, Anne Vergne-Sirieys, Sylvie Poisson-Quinton, Célyne Huet-Ogle, Grammire expliquée du français, exercices, niveau débutant, CLE International;

Maïa Grégoire, Odile Thiévenaz, Grammaire progressive du français avec 600 exercices, nouvelle édition, CLE International;

Claire Miquel, Communication progressive du français avec 270 activités, niveau débutant, CLE International.

Y. Delatour et al., Grammaire. 350 exercices, niveau moyen, nouvelle édition, Hachette Livre.

Materiały własne lektora.

Zakres tematów:

Semestr zimowy:

1. Miejsce zamieszkania;

2. Posiłki i kuchnia francuska;

3. Rodzina;

4. Opis wydarzeń z przeszłości;

5. Życie zawodowe;

6. Społeczeństwo konsumpcyjne;

7. Język francuski na świecie;

8. Różnice kulturowe;

9. Media;

10. Elementy cywilizacji francuskiej.

Semestr letni

1. Podróże i turystyka;

2. Organizowanie podróży;

3. Ekologia i środowisko;

4. Miasto;

5. Studia i życie studenckie;

6. Czas wolny;

7. Sport;

8. Zdrowie;

9. Literatura i sztuka;

10. Elementy cywilizacji francuskiej.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna z uwzględnieniem podejścia zadaniowego. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna).

Techniki dydaktyczne: aktywny udział studentów w zajęciach (ćwiczenia komunikacyjne w parach, dialogi, scenki, praca indywidualna i grupowa)

Wykorzystanie materiałów autentycznych (na przykład piosenki, fragmenty filmów).

Kurs prowadzony z wykorzystaniem platformy Moodle (50% zajęć odbywa się na odległość)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie kryteriów ogólnych dla Szkoły Języków Obcych.

https://szjo.uw.edu.pl/?page_id=3682

Ocena na podstawie obecności na zajęciach, aktywności, prac domowych, wypowiedzi ustnych i pisemnych, testów cząstkowych i testu końcowego.

Nieobecności na testach cząstkowych i na teście końcowym należy usprawiedliwiać na piśmie.

Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest zaliczenie wszystkich testów cząstkowych.

Nieobecności należy usprawiedliwiać na bieżąco.

W wypadku przekroczenia limitu nieobecności można wykonać dodatkowe zadania. W ten sposób można odpracować jedne zajęcia w semestrze.

Uwagi:

Kurs półinternetowy na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)