Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański - poziom podstawowy [4024-HISOA2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język hiszpański - poziom podstawowy [4024-HISOA2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 11:30 - 13:00
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Wilk
Literatura:

Podręcznik wiodący (WYDANIE Z 2021r).: Español en marcha Básico (A1+A2), SGEL, (Libro de alumno)

Literatura uzupełniająca - wybrane zagadnienia:

- Español en marcha Básico (A1+A2), SGEL, 2021 (cuaderno de ejercicios)

- Aprende grámatica y vocabulario. A1. F. Castro Viúdez, SGEL

- Aprende grámatica y vocabulario. A2. F. Castro Viúdez, P. Díaz Ballesteros, SGEL

- USO elemental, Francisca Castro, Edelsa

- Vocabulario. NIvel elemental A1-A2, Marta Baralo Ottonello [et al.], ANAYA

- Gramática. Nivel elemental A1-A2, Concha Moreno García [et al.], ANAYA

- Competencia gramatical en Uso: A1 Carlos Romero Dueñas [et al.], Edelsa

- Competencia gramatical en Uso: A2 Carlos Romero Dueñas [et al.], Edelsa

- Gramática básica del estudiante de español, Alonso Raya, Rosario [et al.], Difusión

- profedeele.es, https://www.ver-taal.com/

- krótkie artykuły adaptowane z prasy i internetowych stron hiszpańskojęzycznych,

- materiały audiowizualne ze zbiorów radia i telewizji hiszpańskiej.

Zakres tematów:

W trakcie kursu omówione zostaną zagadnienia niezbędne w podstawowej komunikacji w kraju hiszpańskojęzycznym zebrane w podręczniku Español en marcha Básico (A1+A2):

- Semestr zimowy: poziom A1 > rozdziały 1-7

- Semestr letni: poziom A2 > rozdziały 8-14

(UWAGA: przy dorejestrowaniu się do grupy w semestrze letnim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1)

Najważniejsze zagadnienia:

- alfabet i zasady wymowy;

- zadawanie podstawowych pytań

- mówienie o teraźniejszości

- opisywanie typowego dnia

- wyrażanie częstotliwości;

- wyrażanie planów i projektów oraz mówienie o przeszłości

- mówienie o zobowiązaniach

- nawiązywanie dialogów w sklepach i punktach gastronomicznych

- mówienie o pogodzie

- opisywanie cech osobowych i wyglądu

- opisywanie dolegliwości, chorób

- mówienie o wydarzeniach przeszłych za pośrednictwem różnych czasów gramatycznych

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oparte będą zarówno na pracy z podręcznikiem jak i z materiałami dodatkowymi. Zastosowane zostaną również elementy metody odwróconej klasy.

Duży nacisk kładziony będzie na rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnej. Zarówno to, jak i położenie akcentu na wiedzę o charakterze kulturo-realioznawczym umożliwi w przyszłości studentowi/studentce łatwe odnalezienie się w realiach krajów hiszpańskojęzycznych. W tym celu wymagany jest zatem czynny udział studenta/studentki w zajęciach.

Dla osiągnięcia przez studenta/studentkę zdolności językowych właściwych dla poziomu A1/A2, niezbędna jest obecność na zajęciach i systematyczna praca w domu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach (+przygotowanie do zajęć) i prace domowe - 25% oceny,

- wyniki testów cząstkowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student/ka, który/a otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił/a żadnej aktywności w jednej z nich).

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

Szczegółowe kryteria zaliczenia przedmiotu podane zostaną na pierwszych zajęciach oraz zostaną umieszczone w Google Classroom przypisanym do zajęć.

Uwagi:

Kurs na poziomie podstawowym (A2) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom (konieczność używania kamery i mikrofonu) oraz Google Classroom. W takim przypadku metody i kryteria oceniania mogą ulec zmianie.

UWAGA: przy dorejestrowaniu się do grupy w semestrze letnim, wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego na poziomie A1.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)