Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany [4024-HISOB1] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język hiszpański - poziom średnio zaawansowany [4024-HISOB1]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Kowalewska
Literatura:

Podręcznik :Aula Internacional Plus 3 (B1), wyd. Difusion, (2021)

Pomocniczo:

Nuevo Español en marcha 3, SGEL

Gente 2, Difusión

Uso de la gramática española nivel intermedio, Edelsa

Gramática de uso del español, SM

Vocabulario en el movimiento, nivel inicial, Edinumen

Zakres tematów:

Zakres tematów oparty na programie podręcznika Aula Internacional Plus 3.

Najważniejsze zagadnienia:

Opisywanie przeszłości i doświadczeń życiowych i zawodowych.

Opowiadanie o wakacjach i doświadczeniach międzykulturowych.

Przewidywanie przyszłości.

Opisywanie fabuły filmu i książki.

Reklama.

Udzielanie rad, instrukcji.

Formułowanie życzeń i potrzeb.

Mówienie o uczuciach, gustach i upodobaniach.

Wyrażanie własnych opinii i sądów.

Wyrażanie zgody i sprzeciwu.

Przekazywanie wiadomości.

Stawianie warunków.

Formułowanie przepuszczeń.

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna, nacisk na autonomię i ćwiczenie strategii uczenia się.

Stosowane techniki: praca w parach, wideo, prezentacje ustne, krótkie formy pisemne.

Doskonalone będą wszystkie sprawności językowe z naciskiem na mówienie i słuchanie. Zajęcia oparte na autentycznych materiałach z kultury i życia codziennego hiszpańskiego obszaru językowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy.

Kartkówki z nowego materiału leksykalno – gramatycznego.

Prace domowe w formie pisemnej.

Odpowiedzi ustne na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Krótkie prezentacje ( filmiki)

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach (+przygotowanie do zajęć) i prace domowe - 25% oceny,

- wyniki testów cząstkowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student/ka, który/a otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił/a żadnej aktywności w jednej z nich).

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

Szczegółowe kryteria zaliczenia przedmiotu podane zostaną na pierwszych zajęciach oraz zostaną umieszczone w Google Classroom przypisanym do zajęć.

Uwagi:

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)