Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język hiszpański - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-HISOB2] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język hiszpański - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-HISOB2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala 14
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Urszula Wilk
Literatura:

• Podręcznik wiodący: (WYDANIE Z 2022r).: Español en marcha, Nueva Edición (B2), SGEL, (Libro de alumno)

• Literatura uzupełniająca:

- Español en marcha, Nueva Edición (B2), SGEL, 2022 (cuaderno de ejercicios)

- Gramática básica del estudiante de español A1-B2, Difusión, 2022

- Actividades para el Marco Común Europeo B2, Editorial En Clave ELE

- Aprende grámatica y vocabulario. B2. F. Castro Viúdez, P. Díaz Ballesteros, SGEL

- Uso Interactivo de vocabulario A-B1, Edelsa

- Uso Interactivo de vocabulario B2-C2, Edelsa

- Vocabulario B2. ANAYA

- USO de la grámatica (avanzado). F. Castro, Edelsa

- Gramática de uso del español. A1-B2

- Tiempo para practicar el indicativo y el subjuntivo. Edelsa

- profedeele.es, ver-taal.com

- Materiały dodatkowe oparte o artykuły z prasy oraz fragmenty podkastów i programów z radia i telewizji hiszpańskojęzycznej

Zakres tematów:

Zajęcia nastawione są przede wszystkim na rozwijanie ogólnych umiejętności komunikacyjnych uczestników, tak więc celem nadrzędnym jest rozwijanie słownictwa związanego z szeroko pojętą tematyką społeczno-kulturową. Skupimy się również na konstrukcjach gramatycznych właściwych poziomowi B2.

Szczegółowy dobór bloków tematycznych oparty jest na programie opracowanym przez autorów podręcznika Español en marcha, Nueva Edición (B2).

Najważniejsze zagadnienia:

- media: prasa, telewizja, internet

- media społecznościowe

- praca, edukacja, nauka, technologia,

- środowisko naturalne - zagrożenia

- różne sposoby życia

- odżywianie i zdrowie

- rozrywka i rekreacja

- turystyka i podróże

Metody dydaktyczne:

Metoda komunikacyjna, podejście zadaniowe, praca indywidualna, w parach, w małych grupach, krótkie prezentacje, dyskusje, oglądanie filmów, wiadomości, czytanie prasy, itp. Zastosowane zostaną również elementy metody odwróconej klasy.

Na zajęciach rozwijane będą wszystkie sprawności językowe, jednak ze szczególnym naciskiem na mówienie. Nieodłącznym elementem kursu zatem będą dyskusje, praca w parach i małych grupach oraz ćwiczenia stymulujące uczestników do formułowania indywidualnych wypowiedzi, podejmowania dialogów, a tym samym do aktywnego udziału w zajęciach.

Używane na zajęciach materiały dodatkowe, oparte o artykuły prasowe, podkasty i materiały audiowizualne oparte o programy radiowo telewizyjne, przybliżą studentom realia hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego.

Metody i kryteria oceniania:

Dla osiągnięcia przez studenta/studentkę zdolności językowych właściwych dla poziomu B2, niezbędna jest obecność oraz aktywność na zajęciach i systematyczna praca w domu.

-----------------

W przypadku nieobecności studenta/studentki na zajęciach, jest on/ona zobowiązany/a nadrobić braki we własnym zakresie. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z przygotowania się do zajęć (w tym z przygotowania ewentualnej pracy domowej).

----------------

Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich).

----------------------------------

Szczegółowe kryteria zaliczenia przedmiotu podane zostaną na pierwszych zajęciach oraz zostaną umieszczone w Google Classroom przypisanym do zajęć.

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

UWAGA: Wymagana jest znajomość hiszpańskiego na poziomie B1.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą Zoom (konieczność używania kamerki i mikrofonu) oraz Google Classroom. W takim przypadku metody i kryteria oceniania mogą ulec zmianie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)