Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat [4024-ANGSB1.1.b] Semestr letni 2023/24
Lektorat, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom średnio-zaawansowany wyższy, e-lektorat [4024-ANGSB1.1.b]
Zajęcia: Semestr letni 2023/24 [2023L] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala 4
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Agnieszka Przewłoka
Literatura:

Materiał językowy dostępny na Platformie COME.

Materiały dodatkowe nauczyciela na zajęciach tradycyjnych w sali.

W czasie zajęć w sali skupiamy się na rozwijaniu umiejętności mówienia.

Zakres tematów:

Tematy

1. Zdrowie i medycyna

2. Sport i rekreacja

3. Sztuka

4. Muzyka

5. Film i teatr

6. Opowiadania

7. Moda i styl ubierania się

8. Praca

9. Edukacja

10. Technologia

GRAMATYKA

1. Tryby warunkowe (0 i 1)

2. Czasowniki modalne (must, have to, can, could, may, might)

3. Tryb warunkowy (2)

4. Tryb warunkowy (3)

5. Czasowniki modalne

6. Czas zaprzeszły (Past perfect)

7. Mowa zależna

8. Mowa zależna (pytania)

9. Konstrukcje gramatyczne po czasownikach

10. Czasowniki z przyimkami

MÓWIENIE

Zapytania o udzielenie pomocy; prośba o pozwolenie; zapytanie i udzielanie informacji o kierunkach; wyrażanie preferencji; wyrażanie opinii; opowiadanie; rekomendowanie; rozmowa o pracę; prośba o udzielenie wyjaśnienia; sugerowanie rozwiązania problemu; udzielanie rad.

PISANIE

List formalny i nieformalny; opis przedmiotu, czynności; krótkie opowiadanie; nieformalne zaproszenie; CV

SŁUCHANIE

Krótkie teksty, wykłady; wywiady i dialogi.

Metody dydaktyczne:

Podejście komunikatywne

W czasie zajęć w sali: dyskusje w parach, grupowe, klasowe; zadania z luką informacyjną; odgrywanie ról, krótkie 'speeche'.

Praca indywidualna na Platformie COME.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

- systematyczne (zgodne z terminem) wykonywanie wszystkich aktywności zawartych w poszczególnych modułach na platformie edukacyjnej COME,

- obecność na zajęciach stacjonarnych i aktywny w nich udział.

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie (60% za zadania otwarte i 60% za zadania zamknięte) oraz 60% punktów za obecność (aktywność na zajęciach), co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału semestralnego, z którego należy uzyskać minimum 60%.

Uwagi:

Semestralny kurs stacjonarno-internetowy z przewagą zajęć internetowych, obejmujący 7 spotkań tradycyjnych w następujących terminach:

23.02, 8.03, 22.03, 12.04, 26.04 (inna sala), 17.05, 7.06.2024

Materiały znajdują się na platformie językowej CKC: http://kampus.ckc.uw.edu.pl/ Warunkiem koniecznym uczestnictwa w e-zajęciach jest zarejestrowanie i zalogowanie się (PESEL i hasło USOS) na platformie językowej CKC http://kampus.ckc.uw.edu.pl/

UWAGA: W KURSIE MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO RAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)