Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w. [3002-1HKP2COD] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury polskiej XIX w. [3002-1HKP2COD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15
sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-07 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-14 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-21 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-28 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-11-04 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Literatura:

Teksty do interpretacji:

Wilhelm i Jakub Grimm, Baśnie dla dzieci i dla domu, przeł. Eliza Pieciul-Kamińska, Poznań 2010.

E.T.A. Hoffmannn, Piaskun, przeł. Antoni Lange, wyd. dowolne.

Mary Shelley, Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz, przeł. Maciej Płaza, Czerwonak 2013.

Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, wyd. dowolne.

Horacy Walpole, Zamczysko w Otranto, przeł. Marta Przymanowska, wyd. dowolne.

Seweryn Goszczyński, Zamek kaniowski, wyd. dowolne.

Anna Mostowska, Strach w zameczku. Powieść prawdziwa w: Opowieści niesamowite z języka polskiego, PIW, Warszawa 2021.

Edgar Allan Poe, wybór nowel.

Jan Barszczewski, Włosy krzyczące na głowie w: Opowieści niesamowite z języka polskiego, PIW, Warszawa 2021.

Literatura przedmiotu

Albert Béguin, Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej, przeł. Tomasz Stróżyński, Gdańsk 2011.

Maria Janion, Kobiety i duch inności, wyd. dowolne.

Maria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, wyd. dowolne

Maria Janion, Gorączka romantyczna, wyd. dowolne.

Julian Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, wyd. dowolne.

Marta Piwińska, Wolny myśliwy. Osiem prób czytania Mickiewicza, Gdańsk 2003.

Zakres tematów:

Opowieści niesamowite. Narracja i wyobraźnia w kulturze XIX wieku

Opowiadanie jest silną ludzką dyspozycją. Wydaje się, że ma ona charakter uniwersalny – we wszystkich kulturach świata opowiadało się i opowiada. Sądzę, że można – skupiając się właśnie na praktykach opowiadania – prześledzić również najistotniejsze zmiany społeczne i medialne dokonujące się w kulturze polskiej i europejskiej w wieku XIX.

Formy narracyjne tego czasu chętnie i często eksplorują pole rozpoznawane jako niesamowite: dziwne, niepokojące, związane z intuicją i snem, wyrastające ze snującego całkiem oddzielną, swoją opowieść krajobrazu. Z czasem – w miarę tego jak zbliżamy się do końca stulecia – coraz częściej w polu zainteresowań autorek i autorów pojawiają się tematy futurologiczne; lub inaczej – kostium „opowieści o przyszłości” używany jest by zmierzyć się ze współczesnymi problemami.

Osią zajęć są wybrane teksty literackie z epoki. Zawsze są to krótkie formy narracyjne – ballada, baśń, powieśc poetycka, nowela, opowiadanie. Będziemy je czytać i interpretować zastanawiając się nad tym, jakie ważne wątki epoki, kryzysy społeczne i dylematy poznawcze są niesione właśnie przez tę „błahą” formę opowieści mówionej i pisanej. Będziemy się także zastanawiać nad tym, na ile (czy w ogóle) narracja otwiera pole do wyrażania tego, co niemożliwe w dyskursie publicystycznym i naukowym: przeświadczeń i intuicyjnych rozpoznań.

Przy okazji tych lektur będziemy się także zastanawiać nad zmianami medialnymi w kulturze polskiej i europejskiej wieku XIX: w jaki sposób/kiedy – mówione zostaje zastąpione przez pisane; jakie znaczenie w tym wszystkim mają zjawiska takie jak kultura konwersacji, normy życia towarzyskiego, obieg medialny, powieść w odcinkach, prasa popularna itd. W wielu przypadkach mamy przecież do czynienia z tekstem, który ma swoją historię performatywną: odczytań, wykonań, przywołań i innych form społecznego uobecniania.

Tematy poruszane na zajęciach to:

- wyobraźnia i narracyjność wieku XIX;

- pojęcie niesamowitości i jego odblaski w literaturze;

- praktyka opowiadania;

- literatura jako zwierciadło istotnych zagadnień kulturowych wieku XIX: wynalazczość, emancypacja, kolonializm;

- małe formy literackie i obiegi kultury popularnej;

- współczesne odczytania "dzięwiętnastowieczności".

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy na zajęciach

- moderowana dyskusja na zajęciach;

- wspólna interpretacja tekstów;

- drobne działania warsztatowe;

- drobne zadania tekstowe (krótkie komentarze do wybranych lektur);

- jedna krótka prezentacja w ciągu semestru.

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u osoby prowadzącej. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach (30%) w semestrze skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć. Jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50% w semestrze.

Osoby, które nie zaliczą nieobecności, nie mogą w pierwszym semestrze złożyć pracy pisemnej, a tym samym uzyskać zaliczenia.

Podstawą wystawienia oceny końcowej w pierwszym semestrze jest ocena pisemnej pracy semestralnej (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

W pisemnej pracy semestralnej (ramowa objętość 10 stron) oceniana będzie przede wszystkim (70%) wiedza na temat wybranych aspektów kultury polskiej XIX wieku i umiejętność posługiwania się wprowadzonymi podczas zajęć koncepcjami teoretycznymi, a także poprawność językowa i stylistyczna (20%) oraz struktura wypowiedzi pisemnej (10%).

Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach:

udział w zajęciach 30h (1 ECTS), przygotowanie do zajęć 60h (2 ECTS), przygotowanie pracy semestralnej 60h (2 ECTS). Łącznie 5 ECTS (150h).

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pisemnych pracach zaliczeniowych określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)