Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom średnio zaawansowany [4024-FRAOB1] Semestr zimowy 2024/25
Lektorat, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom średnio zaawansowany [4024-FRAOB1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat [LEK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każda środa, 16:45 - 18:15
sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-02 16:45 : 18:15 sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych
2024-10-07 16:45 : 18:15 sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych
2024-10-09 16:45 : 18:15 sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych
2024-10-14 16:45 : 18:15 sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych
2024-10-16 16:45 : 18:15 sala 13
Budynek Szkoły Języków Obcych
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Violetta Randzio
Literatura:

Kurs języka francuskiego dla celów ogólnych dla osiągnięcia efektów przewidzianych dla poziomu B1 zgodnie z ESOKJ dla studentów UW

Literatura:

Podręcznik wiodący:

Semestr zimowy : Jean-Luc Penfornis "français. com - niveau intermédiaire"

Semestr letni : Jean-Luc Penfornis "français. com - niveau intermédiaire"

Uwaga, na każdy semestr obowiązuje inna część podręcznika !

Jean-Luc Penfornis "français. com - cahier d'exercices - niveau intermédiaire" – zeszyt ćwiczeń,

Materiały uzupełniające (zapewnia wykładowca):

"Bescherelle" - odmiana czasowników;

Maïa Grégoire " Grammaire progressive du français avec 500 exercices, niveau intermédiaire", CLE International;

Claire Leroy-Miquel, "Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices", CLE International;

Claire Miquel "Communication progressive du français avec 365 activités - niveau intermédiaire", CLE International;

YouTube

Zakres tematów:

SEMESTR ZIMOWY

1.Poznajemy i przedstawiamy się. Faire un tour de table ( présent de l’indicatif, prépositions de lieu, interrogation directe).

2. Rozmowa telefoniczna. Engager une conversation téléphonique (pronoms personnels compléments, nombres).

3. Na lotnisku. Accueillir à l’aéroport (futur simple, passé composé).

4. Przyjęcie interesantów w firmie. Accueillir dans l’entreprise (passé récent, interrogation directe).

5. Umówienie spotkania. Prendre rendez-vous (conditionnel présent).

6. Zmiana terminu spotkania. Changer de rendez-vous (expression du futur: présent, futur simple, futur proche).

7. Organizacja czasu pracy. Organiser son temps de travail (expressions de temps).

8. Podanie rozkładu zajęć. Communiquer un emploi du temps (expressions de la correspondance commerciale).

9.Iinformacje dotyczące celu podróży. S’informer sur le lieu de destination (discours indirect au présent).

10. Poruszanie się po mieście. Se déplacer en ville (impératif).

11. Wybór drogi. Trouver le bon chemin (imparfait et passé composé, expressions de lieu).

12. Turystyka. Faire du tourisme (forme passive).

13.Wybór hotelu. Choisir un hôtel (pronoms relatifs).

14. Rezerwacja pokoju hotelowego. Réserver une chambre d’hôtel (pronom « y », adjectifs démonstratifs).

15. Pobyt w hotelu. Séjourner à l’hôtel (adjectifs/pronoms possessifs).

16. Złożenie reklamacji. Adresser une réclamation (mots de liaison).

17. Uszanowanie tradycji kraju gospodarzy. S’adapter aux traditions (gérondif, « après/avant » + l’infinitif).

18. Złożenie zamówienia w restauracji. Passer commande (article partitif, négations « non plus, ni...ni... »).

19. Praca w gastronomii. Travailler dans la restauration (quantités déterminées : « un peu de, un kilo de », etc.).

20. Wyrażenie krytyki. Faire des critiques (pronom « en »).

21. Kultura i cywilizacja francuska.

SEMESTR LETNI

1.Rozumienie podstawowych informacji o firmie Découvrir l'entreprise (adverbes, nombres, expression de la variation).

2. Porównywanie możliwości i osiągnięć Comparer des performances (expression de la comparaison, de la répartition).

3. Sukces w biznesie Réussir dans les affaires (plus-que-parfait).

4. Poszukiwanie możliwości Chercher des opportunités (condition et hypothèse:les phrases avec "si").

5. Podział pracy Répartir les tâches (subjonctif).

6. Organizacja przestrzeni w pracy Aménager l'espace de travail (condition et hypothèse avec gérondif).

7. Rozwiązywanie konfliktów w pracy Résoudre les conflits du travail (passé simple).

8. Praca za granicą Travailler à l'étranger (discours rapporté au passé).

9. Ocena ofert pracy Consulter les offres d'emploi (subjonctif).

10. List motywacyjny Expilquer ses motivations (expressions du but, accord du participe passé).

11. Curriculum vitae Rédiger un curriculum vitae (je conseille de +inf., il vaut mieux que + subj.).

12. Rozmowa o pracę Passer un entretien d'embauche (conditionnel passé).

13. Umiejętność słuchania Pratiquer l'écoute active (indicatif ou subjonctif dans la prop. subordnnée complétive).

14. Przedstawianie zarzutów Présenter des objections (indicatif ou subjonctif dans la prop. subordnnée complétive).

15. Zasady dobrej prezentacji Faire une présentation (articulateurs logiques et discursifs à l'oral).

16. Zadawanie właściwych pytań. Poser les bonnes questions.

17. Walka z bezrobociem Lutter contre le chômage (expression de la cause).

18. Przyczyny i konsekwencje mondializacji Faire face à la mondialisation (expression de la conséquence).

19. Różne modele szkolnictwa Comparer les modèles éducatifs (expression de l'opposition).

20. Przegląd prasy Faire un tour de la presse (expression de la concession).

21. Kultura i cywilizacja francuska.

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna i aktywność komunikacyjna z uwzględnieniem podejścia zadaniowego. Rozwijanie wszystkich sprawności językowych (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i pisemna).

Techniki dydaktyczne: aktywny udział studentów w zajęciach (ćwiczenia komunikacyjne w parach, dialogi, praca indywidualna i w grupach).

Metody i kryteria oceniania:

25% oceny końcowej: aktywność na zajęciach

25% oceny końcowej: prace domowe, testy i zadania cząstkowe

50% oceny końcowej: test końcowy

Aby otrzymać ocenę pozytywną, należy zaliczyć każdą z trzech wymienionych składowych.

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów wszystkich wydziałów UW. Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych. Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni ZOSTANĄ PRZEPISANI AUTOMATYCZNIE (nawet pomimo braku żetonów).

PODRĘCZNIK SKUPIA SIĘ NA ŚRODOWISKU PRACY.

WYKŁADOWCA PRZYWIĄZUJE DUŻĄ WAGĘ DO WYMOWY, GRAMATYKI A ZWŁASZCZA KONIUGACJI.

W razie pracy zdalnej:

zajęcia będą prowadzone na Zoom (i czasami na Google Meet i z elementami Google Classroom) w czasie rzeczywistym. Student ma obowiązek włączyć kamerę i mikrofon podczas zajęć.

Poziom B1 jest poziomem docelowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)