Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom średnio zaawansowany [4024-FRAOB1] Semestr zimowy 2024/25
Lektorat, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom średnio zaawansowany [4024-FRAOB1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat [LEK], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 9:30
sala B2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala B2
Budynek Pomuzealny jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-01 08:00 : 09:30 sala B2
Budynek Pomuzealny
2024-10-03 08:00 : 09:30 sala B2
Budynek Pomuzealny
2024-10-08 08:00 : 09:30 sala B2
Budynek Pomuzealny
2024-10-10 08:00 : 09:30 sala B2
Budynek Pomuzealny
2024-10-15 08:00 : 09:30 sala B2
Budynek Pomuzealny
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Wiśniewska-Szaran
Literatura:

Podręcznik wiodący, obowiązujący studenta:

Édito B1, podręcznik i ćwiczenia (czerwona okładka, wyd. 2018)

Przykładowe materiały dodatkowe (zapewnia lektor):

Alter Ego 3 (podręcznik i ćwiczenia)

Grammaire progressive du français (niveau intermédiaire)

Grammaire en dialogues (niveau intermédiaire)

Tv5.org

Zakres tematów:

Semestr zimowy

1. Dom i okolica

2. Rodzina i bliscy

3. Praca

4. Pieniądze

5. Społeczeństwo

6. Media

Semestr letni

1. Podróże

2. Planeta i środowisko

3. Miasto i wieś

4. Szkoła

5. Czas wolny

6. Sztuka

Metody dydaktyczne:

Podejście komunikacyjne uwzględniające:

1) pracę z podręcznikiem,

2) wypowiedź ustaną (dyskusja),

3) wypowiedź pisemną,

4) pracę w grupach,

5) nauczanie przez interakcję,

6) elementy gier integracyjnych,

7) materiały autentyczne: audio i wideo,

8) materiały z internetu i francuskojęzycznej prasy.

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

2. Ponadto lektor określi szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i poda je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

3. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30x2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze; opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach.

4. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

5. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itp.

6. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej) wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.

Uwagi:

Kurs na poziomie średnio zaawansowanym (B1) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)