Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język francuski - poziom podstawowy [4024-FRAOA1-A2] Semestr zimowy 2024/25
Lektorat, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język francuski - poziom podstawowy [4024-FRAOA1-A2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Lektorat [LEK], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30
sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
każda środa, 8:00 - 9:30
sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-02 08:00 : 09:30 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-07 08:00 : 09:30 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-09 08:00 : 09:30 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-14 08:00 : 09:30 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
2024-10-16 08:00 : 09:30 sala C 405
Budynek C Wydz. Zarządzania - Szturmowa 1/3
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 4
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Stempień-Chyla
Literatura:

Vite et bien A1 ,A2 Méthode rapide pour adultes- Claire Miquel CLE

Nagrania do metody, krótkie filmy

Zakres tematów:

Au café- la politesse, le vin - les articles

Au téléphone - la politesse- le temps présent

La vie quotidienne-verbes au présent

Le tourisme- jours fériés en France, verbes irréguliers

Les renseignement, la discussion, question simple.

Semestr letni

Autour de bébé, un peu de sociologie les verbes pronominaux

La santé, les Français et les médicaments

Les relations humaines, parler de cuisine, l'impératif

Les tâches domestiques,, les types de magasins, le passé composé

Le patrimoine, l'art du vin, imparfait

Metody dydaktyczne:

Metoda gramatyczno- tłumaczeniowa i komunikacyjna

metoda audiowizualna

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą platformy Centrum Kompetencji Cyfrowych (CKC) UW

Metody i kryteria oceniania:

1. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy

- aktywność na zajęciach - 25% oceny,

- wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych - 25% oceny,

- wynik testu końcowego zaliczeniowego - 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z

wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił żadnej

aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% - 5 (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4+ (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3+ (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Za zaliczenie 60 godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS.

Uwagi:

Kurs roczny z poziomem docelowym podstawowym (A2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)