Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 0000-BHP-OG
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-GE - Geologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSOS - Ochrona środowiska, MSOŚ, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-GER - Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-GE
Geologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSOS
Ochrona środowiska, MSOŚ, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-GER
Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
0.5
(2007 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2007 - 2007)
1
(2014 - 2016)
Obowiązkowe dla 1- 3
1300-OBOW-13
nie zdefiniowano 1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
UW ogólnouniwersyteckie
0000-OGUN
0.5
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)