Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna II.1 (potok *) 1000-113bAM3*
Reguły punktacji przedmiotu

DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
12
(1976 - 2007)
11
(2008 - 2009)
10
(2010 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne
1000-FUND-M
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
1
(1976 - 2017)
1
(1976 - 2017)
MIMUW fundamentalne matematyczne (finanse)
1000-FUND-MF
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (mat. stos.)
1000-FUND-MS
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (nauczanie mat.)
1000-FUND-MN
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW fundamentalne matematyczne (ubezpieczenia)
1000-FUND-MU
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW zaliczeniowe za egzamin II roku matematyki
1000-ZALE-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)