Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe 1000-212bPO
Reguły punktacji przedmiotu

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
7.5
(2007 - 2015)
7
(2016 - ...)
MIMUW fakultatywne dla specjalności Zastosowania Matematyki na DZ-JSIM
1000-JSIM-Z-ZM
1
(1976 - 2017)
MIMUW fakultatywne dla specjalności Zastosowania Matematyki na DZ-MAT
1000-MAT-Z-ZM
1
(1976 - 2017)
MIMUW przedmioty obowiązkowe wymagane do zaliczenia lub warunkowego zaliczenia I roku
1000-INF1-OBW
1
(2008 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)