Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algorytmy i struktury danych 1000-213bASD
Reguły punktacji przedmiotu

DM-INF - Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT - Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-INF
Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-MAT
Matematyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(1976 - 2007)
7.5
(2008 - 2009)
7
(2010 - 2017)
7.5
(2018 - 2022)
9
(2023 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne matematyczne (zwykłe)
1000-FAK-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
MIMUW wybieralne matematyczne
1000-FMON-M
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
MIMUW zaliczeniowe za egzamin II roku informatyki
1000-ZALE-I
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2017)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)