Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo systemów komputerowych 1000-215bBSK
Reguły punktacji przedmiotu

DM-INF - Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM - Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-INF
Informatyka, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSIM
Jednoczesne Studia Informatyczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(1976 - 2009)
5
(2010 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW fakultatywne informatyczne
1000-FAK-I
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
1
(2009 - 2017)
MIMUW fakultatywne lub obieralne
1000-FAKOB-I
1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru
1000-WYB-I
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3I+4M
1000-WYB-OI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
MIMUW informatyczne do wyboru dla jedn. 3I+4M wraz z laboratoriami
1000-WYBL-OI
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
MIMUW informatyczne do wyboru wraz z laboratoriami
1000-WYBL-I
nie zdefiniowano 1
(2009 - 2017)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)