Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna 1200-112CHOR
Reguły punktacji przedmiotu

NW1-BI - Biologia, niestacjonarne, (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-BT - Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-OS - Ochrona środowiska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-BI - Biologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BT - Biotechnologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-OS - Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MSMP - Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
NW1-BI
Biologia, niestacjonarne, (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-BT
Biotechnologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
NW1-OS
Ochrona środowiska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-BI
Biologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-BT
Biotechnologia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-OS
Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-MSMP
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
8
(1976 - 2017)
2
(2018 - ...)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
6
(2012 - 2017)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)