Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

International Monetary Policy 2400-ICU2IMP
Reguły punktacji przedmiotu

DU-EC - Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-EK-ANG - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
WU-EK-ANG - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-EC
Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
DU-EK-ANG
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
WU-EK-ANG
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(1976 - 2008)
6
(2009 - 2016)
7
(2017 - ...)
6
(1976 - 2008)
6
(2009 - 2015)
6
(1976 - 2015)
6
(1976 - 2015)
WNE-przedmioty specjalizacyjne na ICU
2400-WWICU
1
(2012 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(2017 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)