Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Myśli Ekonomicznej 2400-PP1HE
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-EK-MSEM - Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT - Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE - Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
NW1-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
S1-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-EK-MSEM
Ekonomia, specjalność międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MAT
Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2007 - 2010)
5.5
(2011 - 2014)
6
(2015 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW JSEM 1 sem. do wyboru jako 'Rozszerzenie ekonomii'
1000-WYB-JSEM11
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2011 - ...)
1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE- Rozszerzenie ekonomii studia II stopnia
2400-MRE
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2010 - ...)
1
(2012 - ...)
WNE-Rozszerzenie ekonomii
2400-RE
1
(2016 - ...)
1
(2007 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2012 - ...)
1
(2012 - ...)
1
(2018 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)