Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia instytucjonalna 2400-PP3SL125
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
WZ-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
7
(2011 - 2013)
3.5
(2014 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
MIMUW-WNE proseminarium na matematyce lub na ekonomii dla JSEM
1000-PROSEM-ME
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2010 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2010 - ...)
nie zdefiniowano
WNE-seminarium licencjackie
2400-SL
1
(2014 - ...)
2
(2011 - ...)
nie zdefiniowano 2
(2011 - ...)
nie zdefiniowano 2
(2011 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)