Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje modelowania preferencji i wyborów konsumentów 2400-PP3SL184
Reguły punktacji przedmiotu

S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
7
(2014 - 2014)
3.5
(2015 - ...)
nie zdefiniowano
MIMUW-WNE proseminarium na matematyce lub na ekonomii dla JSEM
1000-PROSEM-ME
nie zdefiniowano 1
(2015 - ...)
WNE-seminarium licencjackie
2400-SL
1
(2014 - ...)
nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)