Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Risk Analysis and Modelling I 2400-QFU2RAMI
Reguły punktacji przedmiotu

D-BWZ - Studenci, Obcokrajowcy, Erasmus, krótkoterminowi
DU-FA - Finance & Accounting, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
D-BWZ
Studenci, Obcokrajowcy, Erasmus, krótkoterminowi
DU-FA
Finance & Accounting, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
4
(2011 - 2016)
5
(2017 - ...)
4
(2019Z - 2019Z)
nie zdefiniowano
WNE-punkty przedmiotowe ogólne
2400-PRZ
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(2011 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)