Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ageing Society and the Economy 2400-SU2TS30
Reguły punktacji przedmiotu

DU-EC - Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
S2-EC - Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)
S2-FIR-ANG - Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-EC
Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)
S2-EC
Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)
S2-FIR-ANG
Finanse, inwestycje i rachunkowość (Finance, Investments and Accounting), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2012 - 2014)
3
(2015 - ...)
12
(2012 - 2013)
12
(2012 - 2013)
nie zdefiniowano
WNE-seminarium magisterskie
2400-MG
nie zdefiniowano 1
(2012 - 2013)
1
(2012 - ...)
1
(2012 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)