Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometryczna analiza danych ( ścieżka SAS) 2400-ZEWW147
Reguły punktacji przedmiotu

DM-JSEM - Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
DU-IE - Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-IE - Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
WU-IE - Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
WZ-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-JSEM
Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
DU-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-JSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
WU-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
WU-IE
Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia
WZ-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(1976 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE Analiza danych (IiE II st.)
2400-PM-AD
1
(2015 - 2018)
nie zdefiniowano 1
(2011 - 2014)
1
(2010 - 2014)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2011 - 2014)
1
(2011 - 2014)
1
(2011 - 2014)
nie zdefiniowano
WNE ekonomiczne do wyboru dla JSEM
2400-MON-E
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2014)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 2014)
nie zdefiniowano 1
(1976 - 2018)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(1976 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2007 - 2014)
nie zdefiniowano 1
(2007 - 2014)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2007 - 2014)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)