Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing Mix Modelling w praktyce 2400-ZEWW321
Reguły punktacji przedmiotu

DM-EK - Ekonomia, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSEM - Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSEMen - Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
WM-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-EK
Ekonomia, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSEM
Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, jednolite magisterskie
DM-JSEMen
Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, stacjonarne, jednolite magisterskie
DZ-JSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-MSEM
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia
WM-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2022 - ...)
3
(1976 - 1980)
3
(1976 - 1980)
3
(1976 - 1980)
3
(1976 - 1980)
3
(1976 - 1980)
3
(1976 - 1980)
WNE ekonomiczne do wyboru dla JSEM
2400-MON-E
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(1976 - 1980)
nie zdefiniowano 1
(1976 - 1980)
1
(1976 - 1980)
nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(1976 - 1980)
1
(2022 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)