Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Liberalizacja obrotów kapitałowych a kryzysy walutowe, bankowe, zadłużeniowe i systemowe 2400-ZEWW505
Reguły punktacji przedmiotu

DM-EK - Ekonomia, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-FIR - Finanse i rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-FIR - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
WM-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
WZ-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-EK
Ekonomia, stacjonarne, jednolite magisterskie
DU-FIR
Finanse i rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-FIR
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
WM-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie
WZ-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
3
(2009 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(2013 - ...)
1
(2009 - ...)
1
(2011 - ...)
1
(2009 - ...)
1
(2009 - ...)
1
(2012 - ...)
1
(2009 - ...)
1
(2009 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)