Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aplikacje Excela w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem języka VBA cz. 1 2400-ZEWW606
Reguły punktacji przedmiotu

DU-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-EK - Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FIR - Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE - Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
WZ-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DU-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
DZ-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S2-EK
Ekonomia, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-FIR
Finanse, Inwestycje i Rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia
S2-IE
Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia
WZ-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
6
(2011 - ...)
6
(2011 - 2014)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
2
(2015 - ...)
2
(2010 - 2014)
1
(2011 - 2014)
1
(2011 - 2014)
1
(2012 - 2014)
1
(2012 - 2014)
1
(2012 - 2014)
1
(2011 - 2014)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)