Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Managerial Accounting 2400-ZEWW611
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-EK - Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen - Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FIR-FIM - Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim)
WZ-EK - Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-EK
Ekonomia, stacjonarne, pierwszego stopnia
DZ-MSEMen
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia
S1-FIR-FIM
Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim)
WZ-EK
Ekonomia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2011 - 2015)
3
(2016 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 4
(2014 - 2016)
nie zdefiniowano
WNE zajęcia wolnego ( kierunkowego) wyboru (anglojęzyczne)
2400-EN-WWWK
1
(2015 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(2015 - ...)
1
(2011 - 2014)
1
(2011 - 2014)
nie zdefiniowano 1
(2011 - 2014)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)