Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sustainable development 2400-ZEWW625
Reguły punktacji przedmiotu

S1-FIR-FIM - Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim)
S2-EC - Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Uwaga: liczba punktów ECTS obowiązująca w przedziałach oznaczonych gwiazdką ("*") może zależeć od daty rozpoczęcia twojego programu studiów. Dokładną liczbę otrzymanych punktów możesz sprawdzić w module zaliczeń etapów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
S1-FIR-FIM
Finanse, inwestycje i rachunkowość, stacjonarne, pierwszego stopnia (w jęz. angielskim)
S2-EC
Ekonomia (Economics), stacjonarne, drugiego stopnia (w jęz. angielskim)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
5
(2012 - 2015)
3
(2016 - ...)
5
(2014 - 2016)
6
(2012 - 2015)
WNE zajęcia wolnego ( kierunkowego) wyboru (anglojęzyczne)
2400-EN-WWWK
1
(2015 - ...)
nie zdefiniowano nie zdefiniowano
WNE-zajęcia wolnego (kierunkowego) wyboru
2400-WWWK
1
(2012 - ...)
nie zdefiniowano 1
(2012 - ...)
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)